Publications

Informatieblad mineralen en milieukwaliteit : stikstofbemesting na 15 september in vollegrondsgroenten

Dekker, P.H.M.; Geel, W.C.A. van

Summary

Uit het in 2007/2008 uitgevoerde onderzoek bij prei en spruiten bleek dat bijbemesting van stikstof na 15 september het stikstofverlies niet verhoogde ten opzichte van toediening van alle stikstof vóór 15 september (bij gelijke N-totaalgift). De stikstof die in oktober werd gegeven, werd in dezelfde mate door het gewas opgenomen als de stikstof die vlak vóór 15 september was gegeven. Toepassing van een stikstofbijmestsysteem voorkomt overdosering van stikstof, waardoor het stikstofverlies zo klein mogelijk wordt gehouden. Echter, er moet dan wel na 15 september kunnen worden bijbemest als dat nodig is. Een verbod op stikstofbemesting na 15 september zal waarschijnlijk niet leiden tot minder stikstofverlies, maar wel tot economische derving.