Project

Toekomst agrologistiek

In 2050 leven we met 9 miljard mensen op de wereld, waarvan ¾ in stedelijk gebied. De behoefte aan voedsel zal sterk stijgen (kwantiteit). Met slechts 13% meer landbouwareaal zal 70% meer voedsel moeten worden geproduceerd. Daarnaast zal door stijgende welvaart (200% in 2050, Jason Clay) in hoog tempo de behoefte aan een meer Westers dieet (vlees, verwerkte producten) toenemen.

De VN schat dat in 2050 wel 70% van de wereldbevolking in steden zal leven, het aantal miljoenen steden neemt toe. Juist in deze stedelijke gebieden zal een groeiende middenklasse in toenemende mate het Westers consumptiepatroon overnemen (in India stijgt de middenklasse van 5% in 2007 naar 40% in 2030). Deze ontwikkelingen leggen grote druk op voedselveiligheid en voedselzekerheid. Dit vraagt om duurzame, efficiƫnte en technologisch geavanceerde ketens. Het doel van het project is het ontwikkelen van oplossingsrichtingen voor mondiale stedelijke voedseldistributie van verse agroproducten in opkomende landen met bijdrage van het Nederlandse bedrijfsleven op basis van case studies, literatuuronderzoek en interviews met relevante ketenpartijen.

Publications