Meten van radioactief jodium met een luchtbemonsteringsapparaat

Internship

Internship: Meten van radioactief jodium met een luchtbemonsteringsapparaat

Het project Radioactiviteit in Voeding bestaat uit twee belangrijke pijlers: enerzijds wordt bij Wageningen Food Safety Research (WFSR) een intensief regulier monitoring programma uitgevoerd, waarin verschillende voedsel-, diervoeder- en milieu matrices worden geanalyseerd; anderzijds heeft WFSR een belangrijke rol binnen de nationale calamiteitenorganisatie voor nucleaire incidenten. Eén van de infrastructurele voorzieningen in dat kader is het Landelijk Meetnet Radioactiviteit in Voeding (LMRV), dat bestaat uit ca 50 voedselmonitoren, waarmee de hoeveelheid gammastraling in voedselmonsters kan worden bepaald.

Eén van de belangrijkste bepalingen in de eerste fase van een nucleair incident is de bepaling van de hoeveelheid jodium in lucht. Hiertoe is door WFSR een nieuw monstername-apparaat aangeschaft. De onderzoeksopdracht is om het filter, dat onderdeel uitmaakt van deze opstelling, te gaan meten op de voedselmonitoren van het LMRV.

Beschrijving van projectactiviteiten

Dit studentenproject zal bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Literatuuronderzoek
 • Doelstelling en plan van aanpak omschrijven
 • Mogelijk bezoek aan andere organisaties die dergelijke metingen al uitvoeren
 • Experimentele opzet maken
 • Het maken van een risico-inventarisatie en evaluatie
 • Filters beladen met radioactief jodium
 • Het uitvoeren van de analyses op de voedselmonitoren
 • Data-analyse, waaronder het bepalen van de kalibratiefactoren voor deze geometrie
 • Rapportage
 • Presentatie

Wie zoeken wij

Wij zijn op zoek naar een student(e) die:

 • Het leuk vindt om te innoveren
 • Goed in teamverband, maar ook zelfstandig kan werken
 • Graag zijn/haar kennis wil verbreden op het gebied van radioactiviteit
 • Niet afgeschrikt wordt door het natuurkundige en wiskundige aspect aan deze opdracht
 • Zijn/haar analytische vaardigheden wil toepassen en uitbreiden op het gebied van monstervoorbewerking voor radioactieve stoffen (het werken op een C-lab)

Looptijd

De looptijd is ca. februari 2020 t/m augustus 2020.