Aardappelveld

Ware potato (currently Dutch only)

In het eerste artikel vindt u algemene informatie over consumptie (en zetmeel) aardappelen. Vervolgens vindt u ten eerste informatie over de potentiële effecten van klimaatverandering. Met behulp van een gewasmodel zijn veranderingen in potentiële en watergelimiteerde opbrengsten voor verschillende klimaatscenario’s berekend.

Aangezien extreme weersomstandigheden extra effecten kunnen hebben, zijn daarnaast effecten en frequenties van extremen in kaart gebracht, en de daaruit volgende klimaatrisico's en adaptatiemaatregelen, welke bepaald zijn op basis van de agroklimaatkalender.

Aangezien naast klimaatverandering ook de technologische ontwikkeling niet stil staat, geven we ook een indicatie van de relatieve invloed van klimaatverandering in context van andere veranderingen, door een schatting te geven van veranderingen in actuele opbrengsten, waarbij alle effecten zijn meegenomen.

Nog niet alle informatie is compleet. Onder documentatie kunt u rapporten downloaden waar ook gegevens in staan vermeld.

Artikelen Consumptieaardappel