Course

Cursus Onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse voor modelbouwers 2014

Organised by Biometris, Mathematical and Statistical Methods
Date

Thu 27 February 2014 until Fri 21 March 2014

Room De cursuslocatie wordt later bekendgemaakt

Inleiding, doel en werkwijze

In het onderzoek wordt veel gewerkt aan de hand modellen waarbij voor veel modellen een goede onzekerheids- en/of gevoeligheidsanalyse ontbreekt. Het lijkt voor onderzoekers die modellen bouwen niet zo eenvoudig hieraan te beginnen terwijl de principes eigenlijk niet moeilijk zijn. Bovendien is inmiddels simpele en bruikbare software beschikbaar om dergelijke analyses uit te voeren. Deze cursus heeft tot doel die drempel weg te nemen. Na de cursus is men in staat relatief snel en effectief onzekerheidsanalyses uit te voeren op de modellen die men gebruikt.

De cursus bestaat in het totaal uit vier dagen. Alle onderdelen bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Aan de hand van voorbeelden (case studies) wordt aandacht besteed aan de keuzen die moeten worden gemaakt. Daarnaast wordt een groot deel van de cursus individueel gewerkt aan één model dat men zelf inbrengt zodat aan het eind van de cursus de onzekerheidsanalyse van één eigen model een feit is. De opdrachten tijdens de practica kunnen gemaakt worden in R of in Genstat.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor onderzoekers (hbo- of wo-niveau) die daadwerkelijk modellen bouwen.

Inhoud

Dag 1 :  algemene principes, verschil onzekerheids- en gevoeligheidsanalyse, diverse verdelingen met hun eigenschappen en parameters

Dag 2 : beschrijven van onzekerheid van model-parameters en –invoeren; opstellen van een sample van deze onzekere modelcomponenten op verschillende manieren

Dag 3 : analyse van de output, top- en bottom marginal variance, regressie analyse, interactie, opstellen van betrouwbaarheidsintervallen voor de modeloutput

Dag 4 : regressie-vrije onzekerheidsanalyse, analyseren van eigen modeloutput

Data :

Donderdag 27 en vrijdag 28 februari, donderdag 6 maart en vrijdag 21 maart 2014.

Tussen de cursusdagen is ruimte gepland om opdrachten die betrekking hebben op het eigen model uit te kunnen voeren voor zover die niet af zijn gekomen (of uitgevoerd kunnen worden) in de cursustijd.

Informatie en inschrijving

De kosten voor de cursus zijn € 1200,- per persoon. Aan de cursus kunnen maximaal 16 personen deelnemen.

Opgeven en inlichtingen bij Saskia Burgers, 0317-480802 of saskia.burgers@wur.nl.