Project

AF16046 Milde conservering van lang houdbare groente en fruit

De consumptie van groenten en fruit in Nederland bestaat voor 20% uit producten die door bewerking langer houdbaar of eenvoudiger consumeerbaar zijn gemaakt. Een groot deel van deze verwerkte groenten en fruit bestaat uit conserven en diepvriesproducten. Producten die slechts matig scoren op consumentenwaardering en (m.n. diepvriesproducten) op het gebied van duurzaamheid. Vanuit de sector is er daarom grote behoefte aan innovaties voor groente- en fruitproducten die lang houdbaar zijn buiten de koeling. Criteria voor dergelijke innovaties zijn: voedselveiligheid, verbetering van de productkwaliteit t.o.v. de huidige producten (textuur, smaak, kleur), reductie van toevoegingen zoals suiker of zout, gemak, en bijdragen aan de verduurzaming van de voedselketen (energieverbruik, voedselverspilling).

Het doel van dit project is om kennis te ontwikkelen waarmee deze innovaties in de verwerkte groente- en fruitsector kunnen worden gerealiseerd. Centraal staat kennisontwikkeling over milde conservering voor groente- en fruitproducten die lang houdbaar zijn buiten de koeling. Bestaande en nieuwe technologieƫn zullen worden onderzocht op hun effecten op productkwaliteit en houdbaarheid. Daarnaast wordt er kennis ontwikkeld over gezondere productsamenstelling (b.v. suiker- en zoutreductie, weglaten van hulpstoffen), verpakkingsinnovaties en de impact van deze factoren op houdbaarheid, productkwaliteit en duurzaamheid. Deze laatste factor zal worden gekwantificeerd door toepassing van binnen TIFN ontwikkelde exergiemethodieken.

Het project resulteert in concrete productconcepten en modelprocessen die door iedere partner verder worden uitgewerkt binnen het eigen product- en technologieportfolio. Met deze directe koppeling tussen theorie en praktijk wordt een meer science-driven werkwijze in de sector gerealiseerd. De publieke kennis uit het project wordt ook breder verspreid, bijvoorbeeld via wetenschappelijke publicaties, vakbladen en workshops. Het project zal nadrukkelijk zorgen voor toepassing en implementatie van wetenschappelijke resultaten uit eerdere projecten (TIFN, PPS-en).

De economische impact van het project ligt in het behouden en vergroten van het marktaandeel van conserven, wat direct van belang is voor de betrokken industriƫle partners. Ook de toeleverende partijen (o.a. de groente- en fruitsector) kunnen op deze manier hun afzet behouden en vergroten. De maatschappelijke impact van het project is enerzijds het bevorderen van de groente- en fruitconsumptie en anderzijds het bevorderen van een duurzamere productieketen. Verwerkte groenten en fruit kunnen door hun gebruiksgemak bijdragen aan een gezond voedingspatroon en bevorderen dat meer mensen aan het advies van 250 gram groenten per dag kunnen voldoen. Verbeteren van de kwaliteit van deze producten draagt hieraan bij.

Publications