Project

BwN NatureCoast

Het Naturecoast programma richt zich op innovatievormen van zachte kustverdediging met megasuppleties. Onderdeel hiervan is de Zandmotor voor de Delflandse kust. Naturecoast is onderdeel van het programma ‘Ecoshape Building with Nature’ dat meerdere projecten omvat in afstemming met baggerindustrie, kennisinstituten en ingenieursbureaus. Op deze wijze wordt de meerwaarde van samenwerking vertaald in generieke kennis.

Over het programma 'Bouwen met natuur'

Wereldwijd worden laaggelegen deltagebieden steeds vaker geconfronteerd met verstedelijking, economische ontwikkeling, versnelde zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Mensen beseffen dat een ecologisch duurzame ontwikkeling cruciaal is voor overleving op lange termijn. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, het afstemmen van de belangen van de economische ontwikkeling en zorg voor het milieu. De Waddenzee maakt onderdeel uit van het internationale project ‘Building with nature’. Dit heeft betrekking op de Waddenzeehavens en een natuurlijke dijk op Texel

Lees meer over 'Bouwen met natuur'

NatureCoast, ontwikkeling van de Zandmotor

Eén van de lopende cases van ‘EcoShape Building with Nature’ programma is Naturecoast. Deze case heeft een omvang van 1,8 miljoen per jaar en een looptijd tot en met 2016. De dagelijkse coördinatie wordt vanuit EcoShape verzorgd door Boskalis. Diverse EcoShape-partners zijn betrokken bij NatureCoast, zo ook Wageningen Marine Research. Wageningen Marine Research neemt deel aan diverse gebruikerscommissies, de klankbordgroep, begeleidt een post-doc aan de VU en coördineert mede het Megapex14 multidisciplinaire veldexperiment vanuit mariene ecologie. Dit KB-project is gekoppeld aan deze EcoShape Building with Nature-casus.

Meer weten?

    Publicaties