Project

Collection and storage of data on board of Tridens I

Verandering aan boord van de Tridens hebben er voor gezorgd dat de bestaande data stromen zijn veranderd, waardoor de bestaande software de juiste gegevens niet meer oppikt en ook niet kan opslaan. Daarnaast, levert de nieuwe apparatuur data die eerder niet beschikbaar was. De huidige software moet worden aangepast om de benodigde en de nieuwe data op te kunnen pikken en op te slaan aan boord. Verder moet de database (FRISBE) worden aangepast om de nieuwe data te kunnen opslaan. Daarnaast , ontstaat er door alle nieuwe apparatuur akoestische interferentie als alles aan staat. Zonder dat het duidelijk is wat alle bronnen van geluid zijn. Een overzicht van de geluidsbronnen zal worden gemaakt, te samen met een survey specifieke beschrijving van de noodzaak om dit apparaat werkende te hebben.  

Changes on board of the Tridens have changes the data streams making it impossible for the current software to store all the relevant data. Furthermore, the new equipment generates data previously not available. The current software has to be altered or renewed to collect and store the required data, further more on board and in the lab software and databases have to be created or changed to store the new types of data.

Besides that, owing to all the new equipment acoustic interference is occur, without a good overview of the sources of sound. An overview of the sources of sounds will be generated along with a survey specific description of the necessity to have the equipment working.

Publications