Project

Hennovation

Hennovation is een internationaal project (H2020) in samenwerking met Engeland, Zweden, Spanje en Tsjechie. Het doel van het project is het initieren van praktijk-geleide innovaties door middel van verbetering van kennisuitwisseling tussen de verschillende partijen en tussen wetenschap en praktijk. Als onderwerpen zijn hiervoor genomen: verenpikken en uitgelegde leghennen.

Voor dit project zijn netwerken opgezet rondom de genoemde thema's. In deze netwerken werken pluimveehouders, voorlichters en andere adviseurs aan het realiseren van innovaties. Ze worden daarbij ondersteund door 'facilitators' vanuit de betrokken instituten. Om de netwerken te voorzien van alle relevante wetenschappelijke en praktische kennis is een website opgezet.

Publications