Project

Indicatoren en methodieken duurzaamheidsmeting

Dit project bestaat uit twee deelprojecten. Het eerste deel is gericht op het participeren in internationale netwerken om bij te dragen aan en te leren van ontwikkelingen in de definitie en gebruik van duurzaamheidsindicatoren (met name OECD, ICAS, FAO etc). In het tweede deel wordt elk jaar een bijdrage geleverd aan het definieren en implementeren van indicatoren die relevant zijn voor de Informatienetten Land- en Tuinbouw, Visserij en Bosbeheer.

Diverse internationale organisaties houden zich bezig met de definitie en meting van duurzaamheidsindicatoren. Participatie in deze netwerken is gericht op het inbrengen van het Nederlandse ervaringen met duurzaamheidsindicatoren en het leren van buitenlandse initiatieven.

In 2017 wordt een bijdrage geleverd aan de definitie en meting van sociale indicatoren in de visserij gegevensverzameling. De nieuwe EU richtlijn schrijft voor dat er gegevens worden verzameld over arbeid (leeftijd, geslacht, nationaliteit, opleidingsniveau). In deze pilot zal een werkwijze worden ontwikkeld om deze gegevens te verzamelen.

Publications