Project

Interacties uit en mycorrhiza's, fosfaat & ziektenresistentie

Een van de thema’s bij nutriëntenefficiency is fosfaat, want er wordt wereldwijd een tekort verwacht. Doel van dit project is mogelijkheden onderzoeken van veredeling op een verbeterde fosfaatopname, dan wel beter fosfaatgebruik door ui. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar ziekteresistentie tegen Fusarium bolrot en in de toekomst ook Botrytis bladvlekkenziekte.

Doel van het project is het vergroten van kennis voor de veredeling van uien, die geteeld kunnen worden onder lagere niveaus van fosfaatbemesting en een hoger niveau van ziekteresistentie hebben.

Onderzocht wordt of Allium-planten beter met geringere hoeveelheden P kunnen omgaan, doordat uit onderzoek is gebleken dat zij een hogere mycorrhizarespons en/of een verbeterd wortelstelsel hebben. Het resultaat is van belang voor zowel de biologische als de gangbare landbouw vanwege de lagere kosten en het milieu-effect doordat minder uitspoeling van nutriƫnten optreedt en minder fosfaat nodig is bij de teelt. De combinatie met een goed wortelstelsel is eveneens van belang, niet alleen voor nutriƫntenopname, maar ook voor stabiele plantontwikkeling tijdens drogere perioden.

Daarnaast is veredeling op ziekteresistentie in ui van groot belang: vooral resistentie tegen Fusarium bolrot en Botrytis bladvlekkenziekte. Doordat gewerkt wordt met resistenties uit andere soorten dan ui, is de veredeling niet direct eenvoudig.

Deliverables

  • Publicatie over groei van Allium-genotypen onder verschillende fosfaat-niveaus, inclusief een discussie over veredeling van uien voor teelt onder lagere niveaus van fosfaat.
  • Zaden van kruisingen tussen ui en nakomelingen van de onderzoekspopulatie tbv introgressie van eigenschappen die betrokken zijn bij fosfaat-use efficiency en ziekteresistentie.
  • Weefselkweekplanten voor gebruik in ziektetoetsen in 2015.

Publications


pm


Publications