Project

Pandora

Binnen Pandora worden nieuwe inzichten uit ecologie en sociaal-economische theorie ingezet om het beheer van beviste bestanden te verbeteren. Deze verbetering kan zijn in economische zin (meer productie, hogere efficientie, meer stabiliteit, etc), maar ook in termen van minder ecologische impact van de visserij.

Binnen dit project onderzoeken wij de consequenties van een nieuw fenomeen in herstellende visbestanden, waarbij door onderlinge competitie de groei van vissen vertraagd. Deze vertraging leidt bij herstel tot meer, maar kleinere en magerder vissen. Ons onderzoek richt zich op de consequenties hiervan voor het bestandsbeheer.

Publicaties