Project

Trawl samples for abundance TSFACES

In akoestische- en trawl surveys is een minimum aantal biologische monsters van een minimum grootte vereist. Daarnaast is de grootte van de vangst van belang: scholen pelagische vis ontsnappen soms aan het net, waardoor de vangsten niet representatief zijn. Wanneer dit probleem kwantitatief geëvalueerd kan worden, kunnen aanbevelingen worden gedaan voor een minimum aantal monsters, minimum monstergrootte en minimum vangstgewicht die zijn vereist voor een betrouwbare bestandsschatting, terwijl tegelijk tijd beschikbaar komt voor toegevoegde ecosysteemgerichte bemonstering.

Het doel is om (1) om het aantal vereiste trawl monsters en (2) minimaal vereiste monstergrootte voor een bepaalde CV te simuleren voor de Noordzee Akoestische survey (HERAS). Daarnaast testen we (3) de invloed van trawl-vangstgewichten op de akoestische bestandschattingen. Dit project leidt tot een verbetering van pelagische surveys en tot aanbevelingen voor standaardisering en maakt tijd vrij voor toegevoegde ecosysteembemonstering.

Publicaties