Project

Demonstration of innovative integrated biomass logistics centres for the Agro-industry sector in Europe (AGROinLOG)

The AGROinLOG project deals with the development of new valorisation chains in the agri-industrial sector, that are based on Integrated Biomass Logistics Centres (IBLCs). For The Netherlands a key innovation is a thorough integration of non-food biobased valorisation chains within the current existing agro-industrial activities. This integration will deliver new biobased feedstocks (biocommodities or intermediate biobased products), that will be produced by agro-industries, and that can compete with existing (fossil) feedstocks regarding quality and price.

Doelstelling

De doelstelling van de Nederlandse partner Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) binnen het AGROinLOG project is allereerst om een bijdrage te leveren aan het praktische en theoretische kader dat nodig is voor de ontwikkeling van nieuwe valorisatieketens in de agrarische sector, die gebaseerd zijn op deze geïntegreerde logistieke biomassacentra (Integrated Biomass Logistical Centres - IBLCs). WFBR zal specifieke karakteristieken van verschillende agrarische sectoren identificeren, die van invloed zijn op hun geschiktheid voor het opnemen van een IBLC in de agro-waardeketen. Verder zal WFBR mogelijke strategieën bedenken om te komen tot een IBLC. Tenslotte zal WFBR de drie gekozen demonstratievoorbeelden uit de praktijk (veevoer-, olijfolie- en bioethanolproductie) ondersteunen. Dit gaat om het valoriseren van de door een IBLC geproduceerde biocommodities (tussenproducten) en het werk richt zich op het identificeren van mogelijke biobased routes (bv. spaanplaten en groene chemicaliën) en op het beoordelen van hun marktpotentieel.

Resultaat

De output die WFBR binnen dit project gaat opleveren is: i) een beschrijving van het IBLC concept, ii) de geschiktheid van verschillende sectoren om een IBLC in de valorisatieketen te plaatsen, iii) de kansen voor de productie van biocommodities en voor logistieke integratie, iv) generieke strategieën om een IBLC op te zetten en v) de valorisatie mogelijkheden van verschillende typen biocommodities. Deze resultaten zullen een positieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van de sectoren door het reduceren van de kosten, het verminderen van de druk op het milieu (o.a. broeikasgasemissie) en het verhogen van de resource efficiency.

Samenwerking

De volgende bedrijven maken deel uit van het projectconsortium:

  • Agroindustrial Pascual Sanz S.L. (APS) - Spain
  • Nutria - Greece
  • Lantmännen - Sweden
  • Agri-food Cooperatives Spain (SPANISH CO-OPS) - Spain
  • Agriconsulting Europe S.A. (AESA) - Belgium
  • Association Ukrainian Agribusinessclub (UCAB) - Ukraine

 

Publicaties

AGROINLOG, 2020. Generic strategies for IBLC development. AGROinLOG project, Public Deliverable D6.4, 166 pp.

AGROINLOG, 2020. Validation of bio-commodities production from olive mill waste processing stream. Confidential deliverable D4.6, 54 pp.

AGROINLOG, 2020. Validation of herbaceous biocommodities production. Confidential deliverable D3.5, 26 pp.

AGROINLOG, 2019. Comprehensive identification of opportunities for the production of biomass & biocommodities and for a logistics integration. Public Deliverable D6.3, 115 pp.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – Cover report. Public Deliverable 6.2, 84 pp.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – Country report Spain. Public Deliverable 6.2.1, 86 pp.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – Country report Greece. Public Deliverable 6.2.2, 72 pp.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – Country report Sweden. Public Deliverable 6.2.3, 61 pp.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – Country report Ukraine. Public Deliverable 6.2.4, 60 pp.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – Country report Serbia. Public Deliverable 6.2.5, 73 pp.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – European view.

AGROINLOG, 2018. Basic analysis of targeted agricultural sectors – European view. Public Deliverable 6.2.6, 84 pp.

Annevelink, E., B. van Gogh, F. Sebastián Nogués, S. Espatolero, T. De la Cruz, D. Luzzini, M. Karampinis, M. Kougioumtzis & J. Olsson, 2017. Conceptual description of an integrated biomass logistics centre (IBLC). In: Proceedings of the 25th European Biomass Conference and Exhibition, 12-15 June 2016, Stockholm, Sweden, 200-203.

Annevelink, E., B. van Gogh, F. Sebastián Nogués, S. Espatolero, T. De la Cruz, D. Luzzini, M. Karampinis, M. Kougioumtzis & J. Olsson, 2017. Updated conceptual description of an Integrated Biomass Logistics Centre (IBLC). AGROinLOG project, Deliverable D6.1, 59 pp.

Annevelink, E., 2017. Conceptual Description of Integrated Biomass Logistical Centres (IBLCs). Poster at EUBCE. http://programme.eubce.com/abstract.php?idabs=14262&idses=630&idtopic=2

Dam, J.E.G. van, K.P.H. Meesters, H.W. Elbersen, E. Annevelink & H.L. Bos, 2019. Bioresources and biocommodities for the global bioeconomy. In book: Ariffin, H., S.M. Sapuan & M.A. Hassan (eds), Lignocellulose for Future Bioeconomy, Elsevier, Chapter 13, 287-300.

Gómez, M.; Zapata, S.; Izquierdo, M.; Jarauta-Córdoba, C.; Annevelink, E.; Snels, J.; Urciuoli, L.; Kougioumtzis, M.A.; Karampinis, E.; Grammelis, P.; Gunnarsson, C.; Lund, J.; Pari, L.; Suardi, A.; Serrat, C.; Boukis, I.; Karlsson Boll, D.; Gustafsson, T.; Fernández, P.; Rivera, S.; Stavropoulou, C.; Sanchez Falcon, B.; Kravchenko, A.; Stojiljkovic, D.; Bartolomé, C., 2020. From agroindustries to integrated biomass logistics centres. Agroinlog project: Summary of final results. In: Online Proceedings of the 28th EUBCE – Virtual (e-EUBCE 2020). - EUBCE (European Biomass Conference and Exhibition Proceedings ) – ISBN 9788889407202 - p. 941 - 952.

Guo, X., J. Voogt, E. Annevelink, J. Snels & A. Kanellopoulos, 2020. Optimizing Resource Utilization in Biomass Supply Chains by Creating Integrated Biomass Logistics Centers. Energies, 13, 6153.

Muerza, V., Urciuoli, L., Annevelink, E., Snels, J. & Dam, J.E.G. van, 2020.

Managing biomass Supply chain: The importance of strategic leadership. In: Dwivedi, A. & M.S. Alshamrani (eds), Leadership Strategies for Global Supply Chain Management in Emerging Markets. IGI Global, Chapter 1, 1-27; DOI: 10.4018/978-1-7998-2867-9.ch001