News

Opening algenraffinage pilot VALORIE op 8 september in Lelystad

Published on
July 18, 2014

Micro-algen worden beschouwd als één van de meest veelbelovende grondstoffen voor duurzame productie van ingrediënten in voedingsmiddelen, diervoeders, chemicaliën en biobased materialen. Met de introductie van VALORIE wordt een belangrijke stap gezet in de commercialisering van algen en is verdere opschaling van algenproductie mogelijk. De eerste mobiele algenraffinaderij pilot-fabriek staat op het terrein van ACRRES in Lelystad.

ACRRES en Algae Food & Fuel werken in Lelystad samen aan algenteelt en verwaarding. In 2012 zijn op het terrein van ACRRES twee algenvijvers (250 m2 groot en 125 cm diep) en drie fotobioreactoren gerealiseerd. Om via bioraffinage de waarde van algen te verhogen hebben Algae Food & Fuel en TNO de eerste mobiele algenraffinaderij pilot-fabriek gerealiseerd. VALORIE staat voor Versatile ALgae On-site Raw Ingredient Extractor.

Deze nieuwe, state-of-the-art pilot-fabriek staat op het terrein van ACRRES, onderdeel van Wageningen UR, in Lelystad. Tijdens het interessante openingsprogramma, op maandag 8 september vanaf 13.00 uur, is er een excursie en een mini-seminar 'Algen waardeketen en toekomstige mogelijkheden' met diverse sprekers. Deelname is gratis.