News

Volop kansen voor algen in nichemarkten

Published on
September 10, 2015

Algen en wieren gelden al jaren als het groene goud. De primitieve plantjes zitten namelijk boordevol energie. Toch zijn de productiekosten nog te hoog om uit te kunnen groeien tot bulkgrondstof. Maar in nichemarkten liggen al volop kansen. Een nieuw beslissingsmodel helpt algentelers om de juiste keuze te maken.

‘De verwachtingen rond microalgen en wieren zijn de afgelopen jaren wat getemperd’, zegt Chris de Visser. Als business developer van Wageningen UR neemt De Visser deel aan EnAlgae, een groot strategisch onderzoeksproject van zeven Noord-Europese landen. Samen met 18 partners onderzocht Wageningen UR de potentie van algen als biobrandstof. Met als output een aantal publicaties en een rekentool voor algentelers. De Visser: ‘Een grootschalige teelt voor de productie van biobrandstoffen leek binnen handbereik. Nu is de conclusie dat dit nog niet realistisch is.’ 

Hoge productiekosten

De hoge productiekosten vormen het probleem, zegt De Visser. ‘De opbrengsten per hectare zijn nog te laag. Een paar jaar geleden verwachtten we wel honderden tonnen per hectare per jaar te kunnen produceren. Nu zijn we al blij als een hectare 15 ton aan droogstof oplevert. Het probleem is dat het productieproces technologisch complex is. Er is nog veel innovatie nodig om de productie op te kunnen schalen.’

Additief voor voedsel en veevoer

Toch liggen er volgens De Visser volop kansen voor kleinschaliger toepassingen. ‘Algen bevatten veel omega 3-vetzuren en waardevolle inhoudsstoffen als astaxanthine. Deze stoffen staan bekend om hun gezondheidsbevorderende werking en zijn daarom gewild als additief voor voedsel- en veevoerproducten. In deze niches zijn algen al wel een gewilde grondstof, omdat producenten de hoge productiekosten goed kunnen terugverdienen.’

Fosfaat terugwinnen uit afvalwater

Op een totaal ander vlak liggen er op korte termijn ook kansen voor algen, zegt De Visser. ‘Algen zijn uitstekend geschikt als schoonmakers van afvalwater uit de agrofoodindustrie. Elk jaar verdwijnt alleen al in Nederland 20 miljoen kilo fosfaat via het verbrande rioolslib in afval en stenen, en dus uit de voedselkringloop. En dat terwijl er wereldwijd een tekort aan deze stof dreigt. Algen nemen het fosfaat uit afvalwater op, waarna de stof weer kan worden teruggewonnen.’ 

Stapsgewijze groei

De Visser verwacht dat het nog zeker 10 tot 15 jaar zal duren voordat algen geschikt zijn als bulkgrondstof voor de Biobased Economy. ‘Om door te kunnen ontwikkelen, is allereerst stapsgewijze groei in nichemarkten nodig. Hiervoor werkt Wageningen UR samen met partners hard aan nieuwe technologieën om de teelt van algen verder te verbeteren.’

Beslissingsmodellen voor ondernemers

Als onderdeel van het EnAlgae-project heeft Wageningen UR onderzoek gedaan naar de productiekosten van verschillende teeltsystemen van algen. De Visser: ‘We hebben daarbij gekeken naar vijvers, vlakkeplaatreactoren en buizenreactoren. Het resultaat hebben we verwerkt in diverse online beslissingsmodellen. Met deze decision support tools kun je als ondernemer berekenen wat de kostprijs van algenproductie is en met welke beslissingen je deze kostprijs kunt beïnvloeden.’

Neem contact op met de expert

Neem voor informatie over de decision support tools contact op met Chris de Visser.