Blog: Werken zonder klok: tijd en ruimte voor reflectie

Maria Barbosa is bekroond met een Nederlandse L’Oreal-UNESCO for Women in Science Fellowship. Zij vertelt over haar verblijf van drie maanden aan de NIAS Campus in Wassenaar.

Vorig jaar werd de Nederlandse L’Oreal-UNESCO for Women in Science Fellowship aan mij toegekend door het NIAS (Netherlands Institute for Advanced Study en onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Deze fellowship bestaat uit een verblijf van drie maanden aan het NIAS, een geldbedrag om een workshop bij het NIAS te organiseren en een internationale studiereis.

Wat heeft dit voor mij betekend?

Het winnen van deze fellowship betekende erkenning door mijn vakgenoten, zowel binnen mijn eigen instituut (Wageningen UR) als daarbuiten. Daarnaast bracht de media-aandacht voor deze prijs mijn wetenschappelijk onderzoek dichter bij het grote publiek. Het NIAS is een erkend instituut op het gebied van mens-, maatschappij- en gedragswetenschappen, maar niet erg bekend op het gebied van biowetenschappen. De meeste fellows bij het NIAS zijn alfawetenschappers. Het NIAS wil echter aan alle onderzoekers een plek bieden om rustig na te denken en met andere wetenschappers uit binnen- en buitenland van gedachten te kunnen wisselen.

Dat maakt het NIAS uniek in een maatschappij waarin standaardisering, management en administratie een almaar zwaardere belasting voor wetenschappers vormen. Hier kun je denken, schrijven en brainstormen zonder voortdurend op de klok te hoeven kijken. De NIAS-campus in Wassenaar ligt in een rustige en inspirerende omgeving. Het instituut is in 1970 opgericht met als missie hoogwaardig onderzoek te bevorderen en internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking te stimuleren.

Multidisciplinariteit is van essentieel belang om impactvolle resultaten en veranderingen in onze maatschappij teweeg te brengen. Als life scientist streef ik ernaar het gebruik van nieuwe duurzame 'biobased' technologieën in onze maatschappij te bevorderen. Het NIAS bood mij de mogelijkheid ideeën, meningen en kennis met talloze wetenschappers uit talloze verschillende disciplines uit te wisselen. Dit maakte verwachtingen en een enorme nieuwsgierigheid in mij los, die ik eerder niet op persoonlijk en professioneel niveau in concrete beelden en gevolgen kon vertalen.

Microalgen als nieuwe bron van biomassa

Mijn onderzoek richt zich op microalgen als nieuwe duurzame bron van biomassa, waarmee in de toekomst chemicaliën, energie en ingrediënten voor voeding en diervoeders kunnen worden geproduceerd. Hiermee kunnen we voorkomen dat we afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en kunnen we de druk op landbouwgewassen voor non-foodtoepassingen verlagen. Naast het onderwerp van mijn onderzoek haal ik energie uit de mensen om mij heen. Ik heb een paar maanden deel uitgemaakt van een groep van meer dan vijftien onderzoekers van over de hele wereld, die samen een dynamische, interactieve en internationale wetenschappelijke gemeenschap vormden en elkaars ideeën stimuleerden. Aan het begin van het academisch jaar presenteerde iedere onderzoeker zijn of haar onderzoek op een informele manier. Het was heel inspirerend al die verschillende verhalen te horen en te ontdekken dat zelfs onderwerpen die heel ver van mijn eigen onderzoeksgebied verwijderd zijn, mijn interesse en nieuwsgierigheid konden wekken. Dit werd nog eens versterkt door de manier waarop iedere onderzoeker zijn of haar eigen onderzoek presenteerde, namelijk met kennis, enthousiasme en overtuiging.

Zonder klok

Drie maanden lang had ik mijn eigen kantoor en kleine studio in de inspirerende en bosrijke omgeving van de NIAS-campus. Het personeel hier is geweldig. Zij zorgden ervoor dat ik me ongestoord op mijn onderzoek kon concentreren. De rust en tijd die ik aan mijn onderzoek kon besteden, werden alleen onderbroken door gezellige lunches en theepauzes. Maar zelfs voor deze pauzes hoefden we de tijd niet in de gaten te houden. We werden hier op uiterst vriendelijke wijze voor uitgenodigd via de intercom in ons eigen kantoor: “Dear fellow, it is time for…” en dan was het tijd om samen te gaan lunchen en onze vorderingen en ideeën met elkaar te bespreken.

Het grootste deel van de tijd kon ik me in alle rust op mijn eigen onderzoek richten zonder tijd kwijt te zijn aan administratieve taken. Tijdens deze drie maanden heb ik gewerkt aan een subsidievoorstel voor onderzoek op het gebied van biotechnologie met microalgen. Daarnaast heb ik een workshop georganiseerd met als doel een nieuw, groot onderzoeksprogramma met partners uit de academische wereld en het bedrijfsleven op te zetten. We waren met een groep van twintig onderzoekers die ook een nacht bij NIAS hebben geslapen. Het was voor iedereen een fantastische ervaring. Ik kreeg vaak lachend te horen: “Nu begrijp ik waarom je je hier hebt verstopt…”

Buitenland

De volgende stap is een studiereis naar Brazilië, een land dat een sterke staat van dienst heeft opgebouwd wat biobrandstoffen betreft. Hier ga ik een aantal onderzoekinstituten bezoeken die zich met dit onderwerp bezighouden, nieuwe contacten leggen en samenwerkingspartners zoeken. Ik kijk op NIAS terug als een inspirerend concept en een inspirerende locatie en periode in mijn carrière.


Re:act