News

Roselinde Goselink nieuw afdelingshoofd Diervoeding

Published on
February 11, 2020

Wageningen Livestock Research heeft drs. R.M.A. (Roselinde) Goselink DVM benoemd tot hoofd van de afdeling Diervoeding. Ze heeft al elf jaar ervaring in onderzoek en projectleiding op het gebied van diervoeding en veehouderij.

“Roselinde is een mensgerichte collega die samenwerking aangaat en stimuleert”, zegt Gert van Duinkerken, business unit manager van Wageningen Livestock Research. “Ik zie uit naar de samenwerking met Roselinde. We hebben in haar een talentvol en ambitieus afdelingshoofd en management-teamlid gevonden.”

Roselinde start als afdelingshoofd Diervoeding per 1 mei 2020. Zij volgt Gert van Duinkerken op, die sinds 1 januari actief is als business unit manager bij Wageningen Livestock Research. Tot 1 mei neemt Gert de rol van afdelingshoofd Diervoeding nog waar.

Opleiding en nevenactiviteiten

Roselinde Goselink

Roselinde is afgestudeerd aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in 2008 en heeft in Utrecht een aanvullend 'honours programme for veterinary research' gevolgd. Na aan een kortlopende opdracht voor de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde te hebben gewerkt, is ze aangesteld als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Diervoeding van Wageningen Livestock Research. Ze heeft diverse aanvullende opleidingen gevolgd, onder andere via het jonge talentenprogramma van Wageningen University & Research. Naast haar reguliere werk als onderzoeker, werkt Rosalinde aan een proefschrift gericht op management, voeding, metabolisme en gezondheid van melkvee. In 2021 zal ze dit proefschrift afronden en verdedigen.

Roselinde is Europees actief als secretaris van de commissie “animal nutrition” van de EAAP. Ze heeft een organisatietalent dat ze onder andere heeft ingezet als trekker van de organising committees van internationale grootschalige congressen zoals ICPD 2016 en de International Dairy Nutrition Symposia (2011-2020). Ze heeft ervaring in het acquireren van contract research voor diverse marktpartijen en het initiëren en aansturen van Publiek Private Samenwerkingen (PPS). Ze is co-projectleider van de PPS Duurzame Zuivelketen, is programmaleider “levensduur melkvee” en heeft een actieve rol in onderzoek op innovatiecentrum Dairy Campus.