News

KeyGene en Wageningen UR starten nieuwe faciliteit voor DNA sequencers

Published on
September 12, 2011

Gezamenlijk persbericht van KeyGene NV, Wageningen, en Wageningen UR.

Wageningen UR (University & Research centre) en KeyGene uit Wageningen investeren samen in zogeheten tweede en derde generatie DNA sequencers. Deze faciliteit is opgericht dankzij een investering van 1,7 mln euro met de financiële steun van CAT-AgroFood, een initiatief van het ministerie van EL&I, de provincie Gelderland en Wageningen UR. Deze faciliteit staat open voor andere partijen, zoals zaadveredelingsbedrijven, universiteiten en ziekenhuizen en zal tot de Europese top-onderzoeksfaciliteiten behoren op het gebied van DNA onderzoek.

De nieuwe faciliteit omvat een Illumina® HiSeq™ 2000 sequencer en een PacBio RS Sequencing machine met een bijbehorende bio-informatica infrastructuur. Deze nieuwe ‘state-of-the-art’ sequencing faciliteit stelt KeyGene en Wageningen UR in staat genomics onderzoek te doen op een breed spectrum aan monsters van microbiële, plantaardige, dierlijke en menselijke oorsprong. Projecten worden opgezet in de gezamenlijke faciliteit maar uitgevoerd door óf Keygene óf Wageningen UR in bilaterale afstemming met elke individuele klant.

Voor verdere bijzonderheden zie het uitvoeriger Engelstalige persbericht.