De transitie van fossiele bronnen van elektriciteit naar hernieuwbare bronnen is in volle gang. Wageningen University & Research (WUR) wil de CO2-uitstoot beperken, de energiekosten verlagen en de gasmeter uiteindelijk op nul krijgen.

Onderdeel van de energietransitie zijn de 26 windmolens die WUR sinds 2005 in Lelystad bezit. Met onze windmolens leveren we net zoveel energie aan het openbare net als we verbruiken. We produceren niet alleen groene windenergie, we kopen het ook in voor ons dagelijks gebruik. Van het totale energieverbruik van WUR in 2020 is 121% duurzaam opgewekt. De windturbines in Lelystad welke door gunstige windomstandigheden meer dan 70 miljoen kWh hernieuwbare energie op, meer dan in voorgaande jaren.

309-002 WUR Up to images16.jpg

Lees meer over onze andere initiatieven, zoals het opwekken van elektriciteit met onze 10.000 zonnepanelen en het gebruik van warmte- en koudeopslag (WKO) op de campus. Dit is de sleutel tot het bereiken van ons doel om aardgasvrij te zijn.

Door veel aandacht te besteden aan energiemanagement willen we de komende jaren verdere energiebesparingen realiseren. Alle onderdelen van onze organisatie monitoren hun eigen energieverbruik en kunnen zo energiebesparingen realiseren bijvoorbeeld door middel van bijvoorbeeld isolatie, led-verlichting en de inzet van duurzame technologie.