Het ontwerp van Wageningen Campus is gebaseerd op de lineaire structuren van de omringende cultuurhistorische landschappen zoals lanen, houtwallen, greppels en sloten. In 2016 is een plan gemaakt om binnen dit basisontwerp de biodiversiteit op Wageningen Campus te vergroten.

Het plan houdt rekening met welk type beplanting op welke plek het meest geschikt is gezien de fysieke omstandigheden, het gewenste gebruik van een locatie en de menselijke beleving van ‘natuur’. Met hulp van WUR-experts, 'groene' adviseurs en studenten zijn er 300 bomen geplant, is achter Vitae de proeftuin 'The Field' aangelegd, is bij Atlas een wetlandvariant van de natuurtuinen bij Lumen aangelegd, en er is 10.000 m2 weidebloemen ingezaaid. Experimenten met semi-natuurlijke vegetaties van bloeiende struiken en mengsels van sier- en endemische planten zijn opgezet voor het verlengen van de bloeitijd en  en bessen en noten te laten groeien.

309-002 WUR Up to images20.jpg

WUR wil van Wageningen Campus een etalage en living lab maken voor een veerkrachtige, klimaatbestendige, leefbare en gezonde openbare ruimte. Biodiversiteit, ecosysteemdiensten en stakeholderinteracties zijn belangrijke elementen in deze ambitie. Zo maakt groen design op de campus onderscheid tussen de nette, intensief gebruikte delen voor ontmoeting en ontspanning en meer ‘ruige’ gebieden voor biodiversiteit. Openbare ruimtes zijn natuurinclusief ontworpen zoals groene daken (bijvoorbeeld Lumen) en zijn er voldoende nestplekken in gebouwen (bijvoorbeeld voor de vleermuis en de huismus). En heeft iemand je ooit verteld dat we 's werelds eerste bio-asfalt fietspad en een groen parkeerdek op onze campus hebben?

Meer weten over de groene visie van WUR rond de campus? Download hier de groenvisie waarin we uitleggen hoe WUR de campus ontwikkelt tot een openbare ruimte met een gezonde balans tussen plekken die intensief gebruikte worden en ruimte voor natuur.

Manieren om onze groene zones te verkennen:

  • Maak een wandeling over de campus en probeer de planten die je tegenkomt te identificeren
  • Organiseer lunchwandelingen of wandeloverleggen met je team (perfect voor social distancing!)
  • Doe mee aan verschillende studenteninitiatieven zoals de Wageningen Student Farm
  • Gebruik het amfitheater voor werkgroepen, of vraag je docent om samen naar buiten te gaan
  • We bieden ook begeleide wandelingen over de campus: Wageningen Campus Tour