De transitie van fossiele bronnen van elektriciteit naar hernieuwbare bronnen is in volle gang. Wageningen University & Research (WUR) wil bijdragen aan de energietransitie en daarom zijn duurzame energie en energiebesparing voor ons erg belangrijk.

Ons doel is om elk jaar meer hernieuwbare energie te produceren dan we verbruiken, met behulp van onze windmolens, warmte- en koudeopslag (WKO) en zonnepanelen. Op het dak van de nieuwe sporthal van Sportcentrum De Bongerd zijn in 2016 de eerste zonnepanelen geplaatst. Inmiddels wekken meer dan 10.000 zonnepanelen gebouwen en terreinen duurzame energie op. Benieuwd waar de zonnepanelen liggen? Je vindt ze op daken van WUR-gebouwen op de campus en op onze locaties in Lelystad, Bleiswijk, Goutum, Renkum en Randwijk. We gebruiken de energie die wordt opgewekt in de WUR-gebouwen en ze zorgen voor ongeveer 3% van ons jaarlijkse energieverbruik (de rest van ons energieverbruik wordt gedekt door de windenergie).

309-002 WUR Up to images14.jpg

Naast de productie van hernieuwbare energie is energie-efficiëntie ook belangrijk om ons energieverbruik terug te dringen. WUR heeft zich gecommitteerd om in de periode 2005-2020 een energie-efficiëntieverbetering van 30% te realiseren. We hebben dit doel ruimschoots behaald met een energie-efficiëntie van 34%. We willen onze energie-efficiëntie blijven verbeteren en hebben de WUR Energievisie 2030 opgesteld. De komende jaren zal WUR de energiestrategie op basis van deze visie krachtig voortzetten.

Volgende stappen?

  • Onze energieopwekking met zonnepanelen is de laatste jaren gegroeid en we zijn van plan om in de nabije toekomst meer zonnepanelen te plaatsen.