De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 - 2015 - 2040

PhD defence

De duurzaamheid van de Nederlandse landbouw, 1950 - 2015 - 2040

PhD candidate Meino MJ (Meino) Smit
Promotor prof.dr.ir. JD (Jandouwe) van der Ploeg
Organisation Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Rurale sociologie, Wageningen School of Social Sciences (WASS), Rural Sociology
Date

Tue 11 September 2018 13:30 to 15:00

Venue Auditorium, building number 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Summary (dutch)

Dit proefschrift gaat over de duurzaamheid van de Nederlandse landbouw. Deze is in de periode 1950 t/m 2015 sterk afgenomen. Dit als gevolg van een toename van het gebruik van energie en grondstoffen, een toename van het landgebruik en een afname van de hoeveelheid arbeid. Verder zijn de opbrengsten en de arbeidsproductiviteit veel minder gestegen dan tot nu toe werd aangenomen. Meer gebruik van energie en grondstoffen betekent ook een hogere emissie in CO2-equivalenten en als gevolg daarvan een emissiereductie die veel groter moet zijn dan in het regeerakkoord is aangegeven. De landbouw moet omschakelen naar een lage-input kringlooplandbouw. Voor het jaar 2040 is een schets gegeven van een duurzaam landbouwsysteem, dat kan voldoen aan de eisen die op basis van het akkoord van Parijs worden gesteld, voldoende voedselzekerheid biedt en een aanzienlijke vermindering geeft van de door de landbouw veroorzaakte maatschappelijke kosten.