Conference

ECLAS Conference 2014: W. Klemm receives Outstanding PhD student Award

Organised by Landscape architecture
Date

Sun 21 September 2014 until Tue 23 September 2014

Venue Porto, Portugal
Room University of Porto

ECLAS Award giving information  

ECLAS Conference 2014 website

Tuesday evening September 23 Wiebke Klemm received the ECLAS Outstanding PhD student Award during the ECLAS conference 2014 in Porto, Portugal.

(DUTCH from intranet site Wageningen University)

Wiebke Klemm heeft de ‘outstanding PhD student award 2015’ van de European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) gewonnen. Deze is uitgereikt tijdens de jaarlijkse conferentie van ECLAS die op dit moment plaatsvindt in Porto. Zij krijgt de prijs voor zowel haar onderzoekresultaten als de wijze waarop ze die communiceert.

In de nominatie wordt onder andere gewezen op de mooie resultaten van het transdisciplinaire onderzoek dat zij doet. Als landschapsarchitect werkt zij intensief samen met meteorologen, omgevingspsychologen en stedelijke planners, bijvoorbeeld in het onderzoek naar Climate Proof Cities. In de communicatie daarover maakt zij gebruik van diverse media, zoals films, nationale en regionale televisie en dagbladen. In de media krijgt haar werk veel aandacht.

Daarnaast geeft zij regelmatig gastlessen voor een professioneel publiek en voor studenten over de thema’s waar zij aan werkt, bijvoorbeeld over ‘climate responsive design’ en stedelijke planning. Zij droeg bij aan het prijswinnende project voor de herinrichting van Athene (Re-Think Athens), waarvan de uitvoering nu van start gaat. Zo heeft zij, aldus het nominatierapport, “substantieel bijgedragen aan de verbetering van het stadsklimaat van Athene”.


ECLAS website (European Council of Landscape Architecture Schools)