Symposium

Symposium 'Natuur en Gezondheid'

Graag nodigen we u uit voor het Heimans en Thijsse Symposium 2014 op zaterdag 20 september in Amsterdam. Thema van dit jaar is: ‘Natuur en Gezondheid’. Tijdens het symposium onderzoeken we hoe natuur en gezondheid met elkaar verbonden zijn en van elkaar kunnen profiteren.

Organised by Marjolein Kloek
Date

Sat 20 September 2014 14:00 to 18:00

Hoe gezond dacht men vroeger dat natuur was? Wat is tegenwoordig bekend over natuur en gezondheid, en hoe wordt deze kennis gebruikt voor gezondheidsbeleid en voor natuurbeheer? Hoe gebruiken artsen in hun dagelijkse praktijk het effect dat natuur op onze gezondheid kan hebben? Deze thema's komen aan bod tijdens het symposium 'Natuur en Gezondheid'.

Tevens hebben wij een prijsvraag uitgeschreven waarin jongeren is gevraagd een kort filmpje te maken over de waarde van natuur als medicijn, dat in de wachtkamers van huisartsen vertoond kan worden. Tijdens het symposium zal de prijsuitreiking van deze filmwedstrijd plaatsvinden.

PROGRAMMA
14.00 Inloop met koffie en thee
14.15 Welkom door de voorzitter van de Heimans en Thijsse Stichting,
Frank Berendse
14.25 “Stad, natuur en gezondheid: een historie”, Cor Wagenaar (hoogleraar Ruimte en Gezondheid)
14.50 “Groen is gezond: Ja, en?!”, Mieke Ansems (Menzis)
15.15 “Natuurlijk fit: Voorbeelden uit de praktijk”, Erna van de Wiel (Staatsbosbeheer)
15.40 Pauze
16.10 Rondetafelgesprek met artsen en zorgverleners over natuur en de artsenpraktijk
16.40 Uitslag prijsvraag ‘Natuur als medicijn’, inclusief vertoning beste filmpjes
17.00 Borrel
18.00 Einde

LOCATIE
Het symposium vindt plaats in debatcentrum de Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. De Rode Hoed ligt op ongeveer 10 minuten lopen van het Centraal Station.

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden voor het symposium via het aanmeldingsformulier op Heimansenthijssestichting.nl. Deelname aan het symposium kost €7,50 (voor studenten gratis). U wordt bij aanmelding verzocht dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL52INGB0003831069 t.n.v. Heimans en Thijsse Stichting, Amsterdam, onder vermelding van 'Heimans en Thijsse Symposium 2014'.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marjolein Kloek via marjolein.kloek@wur.nl