Studiekringen en Netwerken

Binnen het Wageningse alumninetwerk opereren diverse zelfstandige Studiekringen en Netwerken (S&N) van professionals uit de wetenschap en de praktijk. Elke studiekring en netwerk organiseert zich rondom een bepaald thema binnen het vakgebied van Wageningen University & Research. Ze organiseren lezingen, excursies en netwerkbijeenkomsten en behartigen de belangen van hun vakgebied. Hieronder vindt u een overzicht van de 15 S&N.