Thesis subject

Belemmeringen in de ziekte preventie in de rundveehouderij

"Voorkomen is beter dan genezen"; iedereen is het daarmee eens, als je het vraagt, maar toch wordt het in de praktijk veel minder vaak daadwerkelijk toegepast. Bijvoorbeeld, in de humane geneeskunde is het budget voor de curatieve geneeskunde een veelvoud van het budget ter voorkoming van ziekten. In de diergeneeskunde, in de rundveehouderij, wordt ziekte preventie al zo'n 30 jaar gepredikt vanuit de academische wereld vanwege de efficientie en de economische voordelen. Toch valt het in de praktijk tegen hoe vaak dierenartsen en veehouders daadwerkelijk preventief handelen en zien we vaak pas de motivatie opkomen om te veranderen tot een preventieve aanpak als er een probleem is of is geweest; "als het kalf verdronken is, dempt men de put", zogezegd.

Attitude en/of interactie tussen dierenartsen en veehouders

Zo worden bijvoorbeeld in Europa maar 20-30% van de runderen gevaccineerd. Kahnemann et al., hebben al aangetoond met hun Prospect Theory, dat mensen moeite hebben nu iets te gaan doen wat in de toekomst mogelijk positieve gevolgen kan hebben. Maar in de diergeneeskunde, in de interactie tussen dierenarts, veehouder en zijn dieren is daar nog maar weinig over onderzocht en gepubliceerd. De onderzoeksvraag is wat de belemmeringen zijn voor veehouders en dierenartsen om echt preventief te gaan werken, en hoe we die belemmeringen zouden kunnen wegnemen.

Deze vraag kan vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht. Een invalshoek is om onderzoek te doen naar 'real life' gesprekken (met behulp van conversatie of discourse analyse), bijvoorbeeld gesprekken tussen veehouders en veeartsen, of veehouders onderling. Hiermee kun je knelpunten in deze gesprekken blootleggen, naast effectieve praktijken, die je dan ook weer kunt inzetten in bv training. Deze invalshoek past goed bij studenten met interesse in communicatie.

Een andere invalshoek is om onderzoek te doen naar attitudes: welke onderliggende beliefs hebben invloed op de houding van dierenartsen en veehouders t.a.v. preventie in de rundveehouderij. Deze beliefs kunnen met kwalitatieve en/of kwantitatieve methoden worden onderzocht. Deze invalshoek past goed bij studenten met interesse in sociale psychologie.

Ook kan de vraag worden onderzocht vanuit economisch perspectief voor de dierenarts/ adviseur: welk businessmodel zou een dierenarts in de veehouderij het beste kunnen gebruiken om primair geld te kunnen verdienen met preventieve gezondheids adviezen. Het huidige business model van de dierenarts is veelal primair gebaseerd op de verkoop van medicijnen met daarnaast als secundaire neventak preventieve adviezen. Deze invalshoek past goed bij studenten met interesse in bedrijfskunde en economie.