Internship

De Blauwe Wijk Economie: Hoe krijgen we wijkbewoners betrokken op het thema duurzaamheid?

Onze huidige wereld kent nu vele uitdagingen om straks een plek te zijn waar onze kinderen en kleinkinderen gezond en gelukkig kunnen leven. Uitdagingen die je niet alleen oplost, maar die vragen om vormen van samenwerkingen die wel kansen bieden. Als bewoners van de wijk zijn wij in een unieke positie om door samenwerking concrete bijdragen te leveren aan een gezonde en gelukkige samenleving in harmonie met de natuur.

DeBlauweWijkEconomie (dBWE) is de beweging ontstaan vanuit wijkbewoners. De plek waar passie en daadkracht elkaar ontmoeten en iedereen mee mag doen. Samen de lokale economie versterken met circulair ondernemerschap en projecten. We zijn een inspiratie voor andere wijken en willen onze kennis en ervaring delen met iedereen. Met elkaar, voor elkaar. Een toekomstige leefbare wijk vraagt nu om actie.

Actie

Actie is wat het burgerinitiatief dBWE neemt. DBWE werkt aan een circulaire inclusieve wijk economie door vanuit de droom van buurtbewoners maatschappelijke bedrijven te starten. Zo werkt het BuurtGroenBedrijf aan een sociale klimaat adaptieve buurt, haalt SpijkerZwam koffiedrap op om daar oesterzwammen op te telen, werkt Spijkerenergie aan het besparen van energie en het opwekken van duurzame energie en organiseert het BuurtBaanBureau het werk in de wijk zodat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen. Veel sociale, ecologisch en al een klein beetje financiële waarden wordt er gecreëerd. Dit doen we voor en met de bewoners van de wijk. Wij zelf wonen ook in het Spijkerkwartier.   

Een redelijk aantal bewoners zijn betrokken of weten van ons bestaan. Een groot deel van de 6500 bewoners van de wijk kent ons niet. Hoe bereiken we die bewoners? Hoe valt ons bericht op tussen de grote hoeveelheid informatie die op ons afkomen iedere dag? Hoe krijgen we wijkbewoners betrokken? Hoe kunnen we hen verleiden zelf acties te gaan nemen of beter mee te gaan doen in een van de vele initiatieven en projecten. Zoals je leest is er al veel in beweging en start je vanuit een levendige netwerk van buurtbewoners, ambtenaren en ondernemers aan je opdracht. Je kan werken vanuit Dazo, onze broedplaats aan de Spijkerstraat 125, waar iedere werkdag buurtbewoners, ondernemers en studenten werken aan verschillende thema’s.