Thesis subject

Effect van onderwijs en zorg op de boerderij voor basisschool leerlingen die (tijdelijk) uitvallen in het onderwijs

Thesis/Internship

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Voor deze uitvallers zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast zorg ook onderwijs te geven. Er worden steeds meer initiatieven opgestart en het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op zorgboerderijen neemt toe. Bij 9 boerderijen gaan we de impact van onderwijs op de boerderij onderzoeken. De volgende vragen staan centraal:

  • Wat zijn kenmerken van leerlingen die gebruik maken van de boerderij?
  • Hoe zien onderwijs-zorg arrangementen op verschillende zorgboerderijen eruit?
  • Wat zijn de werkzame kern elementen van deze arrangementen?
  • Wat werkt en wat draagt er bij aan de terugkeer van leerlingen naar school?
  • Wat betekent de boerderij voor het toekomst perspectief van leerlingen als het gaat om toename van competenties en afname gedragsproblemen van leerlingen?

Het plan is interviews te houden met leerlingen, ouders en leerkrachten op de boerderij en vragenlijsten af te nemen.

De thesis/stage is onderdeel van een landelijk project. Er wordt samengewerkt met Radboud Universiteit en het Kohnstamm Instituut.

Geinteresseerd of wil je meer weten? Neem contact op met Jan Hassink (jan.hassink@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in the CC)

Duur: 4-6 maanden
Taal: Nederlands / Engels (dataverzameling vaak wel in het Nederlands)

Start Datum: Voorjaar/zomer/najaar 2021

Meer informatie over het project kan je vinden in de brochure of conferentie.