Thesis subject

Effect van zorg en onderwijs op de boerderij voor middelbare school leerlingen die uitvallen

Thesis/Internship

Er zijn te veel leerlingen die uitvallen in het onderwijs. Voor deze uitvallers zijn in het land vele initiatieven ontwikkeld om op een (zorg)boerderij naast zorg ook onderwijs te geven. Er worden steeds meer initiatieven opgestart en het aantal leerlingen dat onderwijs volgt op zorgboerderijen neemt toe. Er worden veel successen gemeld. Een vernieuwend initiatief is de pilot Buiten Gewoon Leren plus van Landzijde.Het doel van de pilot is jongeren tussen de 12 en 18 jaar wiens ontwikkeling op school stagneert en die (daarom) school dreigen te verlaten, weer aan het leren te krijgen en, in het verlengde daarvan, hen richting maatschappelijke participatie te bewegen. Landzijde wil zo voorkomen dat deze groep chronisch afhankelijk wordt van zorg en ondersteuning. Landzijde wil het effect van hun aanpak graag goed in beeld krijgen antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Wat zijn de ervaringen van de betreffende leerlingen?
  • Wat zijn de ervaringen van de direct betrokkenen; ouders/verzorgers en leerkrachten?
  • Wat is er nodig om de kinderen weer terug te laten stromen naar het onderwijs?

Het plan is om interviews te houden metleerlingen, ouders en leerkrachten op de boerderij en betrokkenen bij de pilot. Geinteresseerd of wil je meer weten?Neem contact op met Jan Hassink (jan.hassink@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in the CC).

Duur: 4-6 maanden
Taal: Nederlands / Engels (dataverzameling vaak wel in het Nederlands)

Start Datum: Voorjaar/zomer/najaar 2021

Meer informatie over het project kan je vinden in de brochure of conferentie.