Thesis subject

Ethiek en beleid ter verkleining van gezondheidsverschillen

Systematische verschillen in gezondheid tussen groepen met een verschillende sociaaleconomische positie zijn onrechtvaardig – althans, dat valt te beargumenteren op basis van verschillende theorieën van rechtvaardigheid. Het verkleinen van gezondheidsverschillen (of: het verbeteren van de gezondheid van minder gezonde groepen) is dan ook een ambitie van veel overheden. Maar wat is ethisch gezien de beste manier om dat doel te bereiken?

Eén van de vragen daarbij is hoe en in welke mate hierbij de visie en oordelen van mensen met een lagere sociaaleconomische positie en slechtere gezondheid te betrekken. In hoeverre moet gezondheidsverbeterend beleid in overeenstemming zijn met wat mensen op wie dit beleid gericht is belangrijk vinden? En wat vinden mensen hierin belangrijk? Deze (of gerelateerde) vragen kunnen voor een scriptie onderzocht worden in het kader van een breder onderzoek in samenwerking met de Gemeente Utrecht.