Internship

Gezocht stagiaire bij Corporate Value Creation

Wageningen University & Research ondersteunt via de Wetenschapswinkel onderzoeksprojecten op initiatief van maatschappelijke organisaties en van ondernemende groepen burgers. Met de Wetenschapswinkel geeft WUR invulling aan maatschappelijke waardecreatie.

De Wetenschapswinkel pakt onderzoeksvragen op van organisaties die over beperkte (financiële) middelen beschikken. Onderzoeksvragen moeten aansluiten bij een maatschappelijk probleem en bij het Wageningse kennisdomein van voeding en voedselproductie, leefomgeving, gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

De onderzoeksprojecten worden uitgevoerd door studenten en onderzoekers van WUR. In opdracht van de Raad van Bestuur is onlangs een impact-evaluatie van de Wetenschapswinkel uitgevoerd. Hiervan zijn de belangrijkste conclusies:
1. De klanten zijn tevreden
2. De Wetenschapswinkel creëert veel PR voor WUR
3. De impact van de onderzoeken is groot
4. De bekendheid en waardering binnen WUR laten te wensen over.

Bij de Wetenschapswinkel is plaats voor een stagiaire met de volgende opdracht:

 • Onderzoek naar de bekendheid en waardering van de Wetenschapswinkel binnen verschillende onderdelen van WUR, zowel bij studenten als bij medewerkers
 • Doen van aanbevelingen: hoe kan de bekendheid en waardering binnen WUR worden vergroot?
 • Onderzoeken hoe de impact van de projecten van de Wetenschapswinkel nu gemonitord wordt
 • Doen van aanbevelingen om de impact van de onderzoeksprojecten van de Wetenschapswinkel systematisch te evalueren
 • Bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van pilots om die aanbevelingen in praktijk te brengen

Hierbij kan worden gedacht aan de volgende aspecten:

 • Signaleren van trends in de maatschappij waarop de Wetenschapswinkel kan aanhaken
 • Signaleren van trends in de academische wereld waarop de Wetenschapswinkel kan aanhaken
 • Verbreden van de Wetenschapswinkel naar domeinen van de WUR waar nog weinig aandacht is voor de Wetenschapswinkel maar wel potentie
 • Vergroten van betrokkenheid van studenten bij de Wetenschapswinkel
 • Vergroten van betrokkenheid jonge onderzoekers (postdocs, AIO’s, onderzoeksscholen) bij de Wetenschapswinkel
 • Aanpassen rol projectleider
 • Aanpassen werkprocessen en de standaardwerkdocumenten van de Wetenschapswinkel
 • Vergroten van de onderlinge samenhang tussen de onderzoeksprojecten van de Wetenschapswinkel, inhoudelijk en methodologisch

Voor deelvragen kan gedacht worden aan de inzet van ACT-studenten.