Internship

Groen Kennisnet 3.0

Hoe kan een nieuwe interactief digitaal platform (Groen Kennisnet3.0) bijdragen aan de toegankelijkheid van kennis voor de diverse doelgroepen in de groene sector?

Organisatie/project:

Groen Kennisnet 3.0 is een project getrokken door Wageningen University & Research waarin wordt samengewerkt tussen (groen) onderwijs, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het bedrijfsleven. We zijn recent gestart met het door ontwikkelen van het huidige online platform (GKN 2.0) naar een modern interactief, digitaal platform voor kennisdeling tussen onderwijs, overheid en sector, GKN 3.0. Als stagiair zou je meewerken aan het vertalen van de nieuwe visie op Groen Kennisnet naar de eisen en wensen, die we vanuit de verschillende stakeholders aan dit nieuwe platform gaan stellen.  

Groen Kennisnet (www.groenkennisnet.nl) is een levend kennisnetwerk dat tot nu toe vooral was gericht op docenten en studenten in het groene onderwijs (VMBO, MBO, HBO). Kennisdeling en open toegang tot de kennis staan centraal bij Groen Kennisnet. Groen Kennisnet heeft de o.a. de opdracht gekregen om in de transitie naar Groen Kennisnet 3.0 de kennis over kringlooplandbouw op het boerenerf te brengen.  

(bekijk het nieuwsbericht over de Relatiedag en bekijk de video en de presentatie over het huidige Groen Kennisnet 2.0 voor een impressie van Groen Kennisnet). Uitdagingen waar het project o.a. voor staat zijn:

  • Hoe gaan we deze beroepsgroep (de veehouder, akkerbouwer, tuinder, visser, hovenier, boomverzorger, etc.) bereiken?
  • Zijn er communities, lerende netwerken, boerengroepen in de regio en voorlichters/boerderijcoaches/erfbetreders die we kunnen inschakelen in dit proces?
  • Hoe werkt kennisverspreiding in deze netwerken?
  • Op welke manier kan de kennis binnen Groen Kennisnet 3.0 het beste aangeboden worden voor de beroepsgroep?

Daarnaast heeft het nieuwe platform nog vele andere doelgroepen voor wie het platform een toegang moet bieden tot kennis over onderwerpen in het groene domein. Denk hierbij aan onderzoekers, beleidsmedewerkers, docenten, studenten en zelfs burgers. Een andere grote uitdaging is om een platform dusdanig in te richten dat alle partijen zich inclusief voelen, kennis en informatie toegankelijk is voor al deze verschillende doelgroepen en dat dit alle leidt tot veranderingen en verbeteringen in de groene sector.

Type stage activiteiten

Onderzoek naar netwerk van adviseurs, kennis-uitwisseling en studiegroepen van bepaalde doelgroep(en) van Groen Kennisnet. Hoe functioneren die, en op welke manier maakt de beroepsgroep hier gebruik van. De keuze voor bepaalde groepen zal in overleg gemaakt worden. The studie betreft het  lezen van relevante documenten en website informatie en interviews met diverse sleutelpersonen.

Interviews met verschillende mensen uit beroepsgroepen mbt hun interesse in Groen Kennisnet.3.0, de vorm waarin ze betrokken zouden kunnen en willen worden (als beroepsgroep en als persoon).

Regelmatig overleg met supervisor WUR van Groen Kennisnet mbt hun informatie behoefte.

Mogelijk oppakken van praktische klussen binnen Groen Kennisnetwerk, ook om het functioneren van het kennisnetwerk beter te doorgronden en praktische hulp en tips te geven.

Vereiste: Master studente MCHL, met specialisatie Communicatie & Innovatie or MID/MDR studente met orientatie op Communicatie & Innovatie.

Start datum en periode: 3-4 maanden, zo snel mogelijk. Niet later dan September 2020

Standplaats: Wageningen

Taal: Interviews moeten in Nederlands. Eventueel Engels stage rapport

Contact persoon: Linda van Os (linda.vanos@wur.nl; 0657876293) i.s.m. Rikus Marring (programmaleider)