Thesis subject

Hoe kun je begrip tussen mensen en dier vergroten?

Vind je het interessant om mee te denken over hoe in gesprek te gaan met dieren en hierover een nieuwe educatieve methode te ontwikkelen, dan is dit onderwerp iets voor jou.

In het antropoceen, oftewel het tijdperk van de mens, staan de mens en zijn belangen centraal. Overal op aarde zijn de invloeden van de mens zichtbaar. Zo zijn de gevolgen die het antropoceen heeft voor de omgang met gezelschapsdieren, productiedieren en in het wild levende dieren vergaand. Hoe wij omgaan met dieren heeft te maken met onze vooroordelen over dieren. Het is echter niet altijd duidelijk welke vooroordelen er gebruikt worden. Het boven water krijgen en het benoemen van vooroordelen is de basis van een nieuwe educatieve methode in de dierentuin. Deze methode leert mensen empathie op te brengen voor dieren. waarbij ze niet alleen in gesprek gaan met elkaar over dieren, maar ook met dieren.

Een methode van kunstbeschouwing

Visual Thinking Strategies (VTS) 1 sluit hierbij goed aan. Deze methode is een hoog gestructureerde discussie over een kunstwerk, waarbij mensen met elkaar een gesprek voeren over de betekenis hiervan. De gespreksleider stelt afwisselend drie vragen: Wat gebeurt hier? Waaraan kun je zien dat je zegt dat...? Wat valt er nog meer te ontdekken?. De vraag in dit onderzoek is: ‘Is VTS geschikt om begrip tussen mens en dier te vergroten?’

Research question

Hoe kun je begrip tussen mensen en dier vergroten?

Type of research

Empirische studie naar empathie. Je start met een literatuur onderzoek naar VTS en doet een verkennend onderzoek naar de toepassing van VTS in Dierentuinen. Vervolgens worden VTS-gesprekken gehouden met de bezoekers van Burger’s Zoo en wilde dieren. Deze gesprekken worden geanalyseerd waarbij de centrale vraag is: ontstaat er empathie (en begrip) voor de dieren en hoe kun je dit meten?

Type of student

Dierwetenschappers en Sociale Wetenschappers. Interesse in nieuwe onderwijsmethode gericht op vaardigheden. Ervaring met het opzetten van een empirische studie.