Internship

Interventieprogramma VGGM: Les(s) & More

GGD Gelderland-Midden heeft in 2009 de interventie Les(s) & More ontwikkeld. Het is speciaal voor leerlingen van niveau entree en niveau 2 van het MBO onderwijs.

De interventie bestaat uit 3 opeenvolgende onderdelen:

 1. Een lessenserie over relaties en seksualiteit, gezondheid en genotmiddelen. Deze wordt gegeven door ROC docenten. Zij worden vooraf getraind door de GGD.
 2. Een triage op basis van zelfgerapporteerde zorgvraag door middel van een gezondheidsvragenlijst. In deze vragenlijst wordt de gezondheidstoestand van de leerling bevraagd. Per thema kunnen leerlingen aangeven dat zij hierover met een verpleegkundige in gesprek willen.
 3. Een gecombineerd JGZ/SENSE/SOA spreekuur op de onderwijsinstelling. Leerlingen die aangeven een gesprek te willen worden uitgenodigd voor het gecombineerde spreekuur.

Deze interventie is in 2013 erkend op niveau 1: goed onderbouwd. Dit is 5 jaar geldig. In 2019 is de interventie ingediend voor her-erkenning op hetzelfde niveau. De interventie is onder voorbehoud erkend. Er moet een update en verbeterslag worden gemaakt in literatuuronderbouwing en lesmateriaal.

Een beschrijving van de werkzaamheden

De student zal het voorbereidende werk verrichten waarmee de interventie opnieuw ingediend zal worden voor her-erkenning op niveau goed onderbouwd. Dit bestaat uit grofweg twee onderdelen.

 1. Literatuuronderzoek. De literatuur die gebruikt is voor de onderbouw moet worden geactualiseerd. In het verlengde daarvan moet duidelijk gemaakt worden hoe de interventie aansluit bij de huidige ontwikkelingen en een onderbouwing voor de multiple behavior benadering.
 2. Verkenning van alternatieve lessenseries en advies over mogelijkheden bij het aanhaken bij die lessenseries.
 3. Advies hoe de interventie in de toekomst het beste duurzaam vormgegeven kan worden.

Wie zoeken wij

 •  Ervaring met literatuuronderzoek
 • Kunnen vertalen van literatuur naar praktijk
 • Nieuwsgierig, zelfstandig, proactief
 • Affiniteit met onderwerp seksuele gezondheidsbevordering

  De organisatie

  Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancedienst en Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden. Deze regio heeft 15 gemeenten. Zie voor meer informatie www.vggm.nl

  Les(s) & More is ontwikkeld door team Seksuele gezondheid (valt onder afdeling Maatschappelijke Zorg) in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg. Beide afdelingen vallen onder de GGD. De stagebegeleider, Milou van Zanten, is werkzaam als adviseur seksuele gezondheid in dit team.

  Er zal een stageovereenkomst worden opgesteld en er is een stagevergoeding.