Thesis subject

MSc thesis: Een intersectionele analyse van mentale gezondheid bij havenmedewerkers

Achtergrond

In het project ‘Werken is gezond’ zijn acht groepsdialogen georganiseerd met medewerkers van een havenbedrijf over mentale gezondheid. Het doel van de dialogen was om een leerproces op gang te brengen rondom gezondheidsbevordering, in dit geval bevordering van de mentale gezondheid. In de dialogen kwamen, impliciet en expliciet, identiteitsaspecten naar voren die een rol spelen in de mentale gezondheid van de medewerkers, zoals gender, levensfase, het zijn van een ‘havenman’ en sociaaleconomische positie. Deze factoren hebben niet alleen los van elkaar invloed op de mentale gezondheid van de medewerkers, maar ook in interactie met elkaar.

We zoeken

Een masterstudent, die samen met een PhD-student wil onderzoeken hoe de interactie tussen identiteiten zoals gender en SEP invloed heeft op de mentale gezondheid van havenmedewerkers. De student zal samen met de PhD-student een secundaire analyse uitvoeren over de bestaande data van de acht groepsdialogen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een bestaande handleiding: ‘Secundaire intersectionele analyse in kwalitatief gezondheidszorgonderzoek’ (Stuij, Muntinga, Bakker, Bendien, Verdonk, 2020).

We bieden

Een masterthesis waarin je meewerkt in een bestaand project met rijke data over gezondheidsbevordering in een bijzondere werkomgeving: de haven van Rotterdam. Er is ook de mogelijkheid om naar een publicatie toe te werken.

Periode

Instroom in het project is mogelijk van oktober 2020