Thesis subject

MSc thesis: Evaluatie van social impact van een participatieve gezondheidsinterventie   

Achtergrond

Economische evaluaties zijn belangrijk om de haalbaarheid van gezondheidsinterventies aan te tonen. Echter, nu participatieve aanpakken van gezondheidsbevordering belangrijker worden, is de standaard economische evaluatie lastiger uit te voeren. De participatieve interventies zorgen vaak voor uitkomsten waar niet direct een economische waarde aan gehangen kan worden, denk bijvoorbeeld aan ‘meer onderling begrip in een organisatie’. Dit betekent echter niet dat uitkomsten dan niet waardevol kunnen zijn. Zo kan meer onderling begrip een positief effect hebben op het welzijn van medewerkers en uiteindelijk op hun gezondheid. In het project ‘Werken is gezond’ is een participatieve interventie uitgevoerd. Een economische evaluatie die hierbij past is een Social Return on Investment analyse (SROI).

We zoeken

Een masterstudent, met een interesse in gezondheid(sbevordering) op het werk en affiniteit met (economische) evaluatie van gezondheidsinterventies. De activiteiten voor de masterthesis bestaan onder andere uit:

  • Het analyseren van bestaande data op ‘uitkomsten’ van de interventie
  • Interviews voeren met stakeholders over de uitkomsten van de interventie
  • Het verwerken en interpreteren van de data
  • Een evaluatie uitvoeren op basis van de bestaande handleiding over SROI ‘A guide to Social Return on Investment’ (Nicholls et al., 2012)

We bieden

Een masterthesis waarbij je werkt met de praktijk en een bijdrage kan leveren aan een lopend project over gezondheidsbevordering op de werkplek.

Periode

Instroom in het project is mogelijk van oktober 2020