Internship

Persoonsgerichte zorg: Begeleiding à la carte (op korte termijn!)

Eén van de projecten waarvan Vilans trekker is, heet Begeleiding à la carte. Dit is een tweejarig project (het loopt tot september 2021) en valt onder het programma Volwaardig leven van VWS. Het doel van Begeleiding à la carte is om de zorg toekomstbestendig te maken en passender bij de veranderende zorgvraag van mensen met een beperking. In totaal doen er 36 organisaties mee, ieder met een eigen vernieuwingstraject. De onderwerpen van de 36 vernieuwingstrajecten variëren enorm, maar dragen allemaal bij aan persoonsgerichte zorg.

Binnen Begeleiding à la carte zijn we bezig met het ontwikkelen van een gesprekstool genaamd 'Wat is er?'. Dit is een handig middel waarmee je als begeleider in de gehandicaptenzorg in een aantal stappen makkelijk in gesprek gaat met een cliënt die ergens mee zit of stress ervaart. Het doel is dat de cliënt zich beter gaat voelen, vanuit zoveel mogelijk eigen regie, door in gesprek te gaan over een aantal vragen. Bovendien krijgt de begeleider op deze manier inzicht in wat de cliënt ervaart. De gesprekstool bestaat uit een set gesprekskaarten en een toelichting. De tool is bijna klaar om gebruikt te worden door begeleiders en cliënten.

De projectleider van Begeleiding à la carte, Petra van Alphen, wil heel graag op korte termijn een student onderzoek laten doen naar de praktijkervaringen (van begeleiders die de tool gebruiken met hun cliënt) en de doorontwikkelmogelijkheden voor de gesprekstool. Eventueel kan zelfs worden onderzocht of de gesprekstool na de nodige aanpassingen ook toepasbaar kan zijn in andere sectoren, zoals de ouderenzorg. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën!

Je zou binnen nu en 4 weken (april 2021) kunnen starten. Meer informatie over het project vind je hier. Meer informatie over het hele programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS is hier te vinden.

Contact:

Petra van Alphen
Myrthe van der Meeren