Internship

Stage patiënttevredenheid in relatie tot voeding en bewegen in ZGV

Deze stage in Ziekenhuis Gelderse Vallei, in samenwerking met de Alliantie Voeding in de Zorg, biedt een mooie combinatie van onderzoek en de praktijk van werken in het ziekenhuis, met name ten aanzien van communicatie met patiënten over leefstijl. Het ziekenhuis doet continu onderzoek naar de ervaringen van patiënten in het kader van kwaliteitsverbetering. Dit wordt eenmaal in de paar jaar ziekenhuisbreed gedaan door middel van online enquêtes, waarmee patiënten een rapportcijfer geven aan de ervaren zorg; vragen krijgen voorgelegd over voeding en bewegen; vragen over de ervaringen in het ziekenhuis; en open vragen wat er beter kan en wat patiënten verder nog kwijt willen.

Deze data is deels verwerkt in rapporten. De open vragen over wat er beter kan en wat de patiënt verder nog kwijt wil moeten nog worden geanalyseerd. Deze data is beschikbaar voor 13 medisch specialismen. De data is kwalitatief van aard, en dus zal de analyse thematisch zijn, gericht op het vinden van relevante kwesties (positieve ervaringen alsook verbeterpunten) binnen de antwoorden van patiënten.

De rapporten waarin de antwoorden op de kwantitatieve vragen zijn verwerkt kunnen nader worden geanalyseerd met het oog op: wat betekenen deze antwoorden? Hoe kunnen we de antwoorden gebruiken om de ervaringen van patiënten te verbeteren? Welke vragen roepen deze resultaten op, en hoe ziet dit vervolgonderzoek er mogelijk uit? speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ervaringen over de communicatie met zorgverleners over voeding en bewegen.

Onderdeel van de stage is je bevindingen bespreken met diverse experts en beleidsmedewerkers en het vertalen naar kansen voor zorg en onderzoek Meer praktijkgerichte taken die binnen de stage uitgevoerd kunnen worden zijn ontwikkelen van materialen om aandacht voor voeding en bewegen (op een polikliniek) te verbeteren en dit evalueren, bekendheid geven aan het project via intranetberichten of presentaties, meedraaien in enkele activiteiten van de kerngroep Voeding, Bewegen en Slaap.