Internship

Vacature Stagiair risicocommunicatie rond milieu-incidenten

In deze stage van 5 of 6 maanden doe je onderzoek naar communicatiemiddelen waarmee het RIVM kan peilen wat er leeft onder de bevolking. En dan met name bij het publiek wanneer zich een milieu-incident of dreigende milieucrisis voordoet. Er zijn heel veel manieren om die beleving te meten(interviews, focusgroepen, online enquêtes et cetera), maar welke werkt het beste in een bepaalde situatie? Wat zet je wanneer in, wat heb je daarvoor nodig aan bijvoorbeeld tijd of geld, en wat levert het op?

Samen met je collega’s verzamel je informatie uit interviews en literatuur. Je organiseert zelf gesprekken met de mensen die je daarbij nodig hebt. We maken samen een ovezicht van geschikte middelen voor het RIVM, gerelateerd aan verschillende soorten incidenten/crises. Je hebt een belangrijke rol bij het organiseren van eventuele workshops die daarvoor nodig zijn. Je gaat ook per communicatiemiddel praktische informatie verzamelen over werkproces, kosten, doorlooptijd en dergelijke. De gevonden middelen en informatie ga je verwerken tot een handzame online toolbox die gebruikt zal worden binnen het RIVM, maar op termijn misschien ook wel daarbuiten. Die toolbox helpt om bij een volgend incident of dreigende crisis snel en efficiënt te starten met het inzetten van de meest geschikte activiteiten om de publieke beleving te peilen. Met de garantie dat de te investeren capaciteit en kosten leiden tot meerwaarde voor onderzoek en communicatie van het RIVM.

Functie-eisen

Deze uitdagende stage vraagt een zelfstandige teamwerker die houdt van ‘grasduinen’ in informatie en literatuur en daar structuur in weet aan te brengen. Maar die ook praktisch is ingesteld en die zelfstandig informatie kan verwerken tot een gebruikersvriendelijke online toolbox binnen de ICT-infrastructuur van het RIVM. Ervaring met literatuuronderzoek en kennis van risicocommunicatie en van communicatiemiddelen zijn van belang. Daarnaast is ervaring met het ontwikkelen van online toepassingen een voorwaarde.

Studierichting

Communicatie(wetenschap), Mediastudies, Sociale wetenschappen, Journalistiek.

RIVM

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe.

Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.
Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Risicocommunicatie

Het onderzoek is onderdeel van het Strategisch Programma RIVM, speerpunt Risicocommunicatie. Dit speerpunt wordt geleid door de Chief Science Officer, mw.prof.dr. Daniëlle Timmermans. De opdrachtcoördinator is mw.drs. Margit Govers, stafeenheid Communicatie & Documentatie. Je bent werkzaam binnen de stafeenheid Communicatie & Documentatie.

Stagevergoeding: € 578,- 
Stageperiode: in overleg maar ongeveer van 1 feb 2018 tot 1 aug 2018 (5 tot 6 maanden).
Uren per week: 28-32.