Internship

Valuation of ecosystem services; case study of a river landcape

Internship lead by Ecorys and the World Wildlife Foundation (WWF).

English vacancy text at the bottom.

De waardering van diensten van landschap en natuur is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Een belangrijk onderdeel hiervan in algemeenheid is een waardering gebaseerd op schaduwprijzen, waar de waarde van de diensten die de natuur levert (bijv. zuivering) wordt afgeleid van de preventiekosten (zuiveringskosten). Niet voor alle diensten is deze aanpak bevredigend. Met name voor de waarde van landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten voor bezoekers van natuurgebieden is dit het geval. De opdracht behelst het opzetten en uitvoeren van een waarderingsonderzoek voor een casus in het rivierengebied. Gedacht wordt aan toepassing van een choice experiment, maar alternatieve idee├źn zijn bespreekbaar. De opdracht wordt begeleid vanuit Ecorys en WNF.

Meer informatie over Ecorys en (water)projecten.

The valuation of ecosystem services has gained considerable momentum in the last years. An important part of this method is valuation based on shadow pricing, where the value added by ecosystem services (e.g. purification) is derived from prevention costs (purification costs). This is not a satisfactory approach for all services. The approach is notably flawed for the valuation of landscape and environmental aspects for visitors of natural reserves. The internship encompasses setting up and performing a (quantitative) valuation for a case study of a river landscape. Several options are being considered, with the most pertinent option being a choice experiment. However, other suggestions are open for discussion. The internship is lead by Ecorys and World Wildlife Foundation (WWF).

More information about Ecorys and (water)projects.