Thesis subject

Wat vinden inwoners van de gemeente Brummen van de landschapsbiografie?

Bij de invoering van de nieuwe omgevingswet wordt van gemeentes verwacht dat ze een omgevingsvisie ontwikkelen. De gedachte hierachter is dat wanneer deze visie door inwoners breed gedragen wordt, er een goed uitgangspunt ligt voor samenwerking op weg naar een toekomstbestendige leefomgeving. Als middel om dat te bereiken wordt het maken van een landschapsbiografie aanbevolen. Bestaande landschapsbiografieën zijn echter veelal fraaie boekwerken met veel kaarten, geschreven door externe deskundigen, en hebben vooral aandacht voor de cultuurhistorische ontwikkeling en de geografie. De bruikbaarheid van dergelijke boeken wordt kritisch beoordeeld.

Bij wijze van experiment heeft het Landschapsnetwerk Brummen een landschapsbiografie gemaakt die uitgaat van theorie over de invloed van informatie op het denken en doen van mensen. Essays van lokale deskundigen zijn verbonden met persoonlijke verhalen van bewoners, er is ruime aandacht voor toekomstige ontwikkelingen. Voorbeelden laten zien hoe bewoners samen aan hun landschap werken, met elkaar of met overheden. Behalve geschreven informatie zijn er ook andere vormen van informatieoverdracht: een natuurspel, een fietstocht en een kaart voor aan de muur. Alles verzameld in een opvallende doos. Bovendien worden 5000 ex. als cadeau aan de Brummense bevolking ter beschikking gesteld. Dit alles met als doel de kennis van het landschap te vergroten, de betrokkenheid te versterken en te stimuleren dat bewoners zelf in actie komen.  Meer informatie op www.landschapsnetwerkbrummen.nl.

Het Landschapsnetwerk Brummen wil graag laten onderzoeken in welke mate deze vorm van een landschapsbiografie bijdraagt aan meer kennis en betrokkenheid. Kennen ze de landschapsbiografie en hoe hebben ze hem gebruikt? Zijn ze zich meer bewust geworden van wat hun landschap voor hen betekent, en meer gemotiveerd zich actief in te zetten? Daarbij is het interessant te kijken naar de invloed van onderliggende waarden en opvattingen over duurzaamheid. Behalve enquĂȘtes en interviews kunnen ook groepsbijeenkomsten worden gehouden. Het Landschapsnetwerk Brummen kan daarbij helpen.

Starting date: bij voorkeur uitvoering tussen April en december 2021
Preferred language Thesis: Nederlands (lezen van Nederlandse teksten, interviews met doorsnee uit bevolking van gemeente Brummen)
Location/ country: Gemeente Brummen
Begeleiding in Brummen: Paul Opdam en andere leden van het Landschapsnetwerk Brummen. Introductie in de case, benutten van netwerk, hulp bij uitvoeren methodiek.