Thesis subject

‘Wat werkt dossier’, over beweegstimulering van zelfstandig wonende 65-plussers

Samenstellen van een ‘Wat werkt dossier’ voor het RIVM over beweegstimulering van zelfstandig wonende 65-plussers die nog geen grote mobiliteitsbeperkingen hebben. Dit dossier is gericht op beleidsmedewerkers van gemeenten en professionals die werken in opdracht van gemeenten.

Het ‘Wat werkt dossier’ bevat de volgende deelresultaten:

  1. Feiten en cijfers over beweeggedrag van de doelgroep ouderen
  2. Oorzaken waarom de doelgroep ouderen meer of minder gaat bewegen.
  3. Werkzame elementen om ouderen te stimuleren om voldoende te (blijven) bewegen.
  4. Elementen die van belang zijn voor de uitvoering en implementatie van effectieve aanpakken.
  5. Voorbeelden van bestaande effectieve interventies, beleid en maatregelen.
  6. Advies aan gemeenten

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan voor een groot deel uit deskresearch, uitgevoerd in nauwe samenwerking met anderen uit het projectteam. Deskresearch bestaat uit:

  • Analyse van monitors
  • Literatuuronderzoek naar oorzaken waarom ouderen minder (of meer) bewegen en naar werkzame elementen van interventies, maatregelen en beleid.
  • Analyse van effectieve en theoretisch onderbouwde interventies in de interventiedatabase.

Daarnaast worden het werkveld en de wetenschap geconsulteerd om te zorgen dat het eindproduct aansluit bij beleid en professionals, en wetenschappelijk verantwoord is. 
Op basis van de werkzaamheden wordt het eindproduct geschreven.

De opdracht wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2018. Duur van de opdracht is minimaal 3 tot maximaal 6 maanden. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in de periode t/m mei.
In overleg met de contactpersoon bestaat de mogelijkheid dat je ook wordt ingezet op andere werkzaamheden binnen Kenniscentrum Sport.