Thesis subject

Communicatie over leefstijl door patiënten met hulpverleners

Het verbeteren van leefstijlgedrag bij chronisch zieke patiënten of doelgroepen die risico lopen op chronische ziekten, kan zowel preventieve als curatieve effecten hebben voor ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, obesitas en kanker. Vandaar dat er in de gezondheidszorg steeds meer aandacht komt voor het bespreken van leefstijl.

De huidige literatuur over het leefstijlgesprek richt zich vooral op zorgverleners, en met name hun drijfveren, vaardigheden en barrières om tijdens consulten leefstijl met hun patiënten te bespreken. Het patiëntenperspectief komt veel minder vaak aan bod, zoals weerspiegeld in de literatuur. Tegelijkertijd is de input van patiënten essentieel om de communicatie in de zorg te optimaliseren en leefstijlverbeteringen mogelijk te maken. Vandaar de maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie voor het doen van onderzoek naar de behoeften, wensen en verwachtingen voor het bespreken van hun leefstijl onder patiënten in de eerste en tweede lijn.

Het doel van dit voorstel is om twee studies te organiseren:

  1. Een focusgroeponderzoek om de overtuigingen, verwachtingen en voorkeuren van patiënten naar voren te brengen om hun leefstijl te bespreken tijdens standaardconsulten, zowel in de eerste als in de tweede lijn.
  2. Een kwantitatief onderzoek door middel van een vragenlijst onder een representatieve steekproef van patiënten, met als doel hun bereidheid te onderzoeken om met zorgverleners hun leefstijl te bespreken, evenals de psychosociale voorspellers van die bereidheid.

De combinatie van deze twee onderzoeken zal relevante inzichten opleveren voor het verbeteren van leefstijlbegeleiding in de gezondheidszorg. Op elk van de studies kan een student worden ingezet voor het schrijven van de masterthesis.

Begeleider COM: Bob Mulder