Thesis subject

Community initiatieven tijdens corona

Thesis/Internship

Tijdens de Corona periode zijn burgers elkaar gaan helpen, al dan niet ondersteund door lokale organisaties. Voorbeelden zijn: een website ‘Gewoon Mensen Die Mensen Willen Helpen’; het ‘Anderhalvemeterbankje’; het verstrekken van maaltijden in de buurt en ‘balkonfit’. Deze initiatieven laten zien dat er veel potentie in de samenleving is voor ondersteuning aan elkaar. Bovendien dragen deze initiatieven bij aan gezondheid van burgers.

Vragen die leven zijn onder andere:
1.Hoeveel en wat voor soort initiatieven zijn er?
2.Welke factoren hebben bijgedragen aan het totstandkomen van deze initiatieven?
3. Bieden deze initiatieven aanknopingspunten voor gezondheidsbevordering en zo ja welke?
4. Kunnen deze initiatieven behouden blijven en wat is daarvoor nodig?

Afhankelijk van de onderzoeksvraag zijn verschillende methoden van onderzoekmogelijk (literatuur, interviews, locaties bezoeken).

Geinteresseerd of wil je meer weten? Contact Lea den Broeder (l.den.broeder@hva.nl) en Annemarie Wagemakers (annemarie.wagemakers@wur.nl) (met thesiscoordination.hso@wur.nl in de CC).

Duur: In overleg
Taal: Nederlands/Engels

Start Datum: In overleg