Thesis subject

Educatie voor natuurbehoud - empirisch onderzoek in een dierentuin

Vind je het interessant om mee te denken over hoe in gesprek te gaan met dieren en hierover een nieuwe educatieve methode te ontwikkelen, dan is dit onderwerp iets voor jou.

In het antropoceen, oftewel het tijdperk van de mens, staan de mens en zijn belangen centraal. Overal op aarde zijn de invloeden van de mens zichtbaar. Zo zijn de gevolgen die het antropoceen heeft voor de omgang met gezelschapsdieren, productiedieren en in het wild levende dieren vergaand. Hoe wij omgaan met dieren heeft te maken met onze vooroordelen over dieren. Het is echter niet altijd duidelijk welke vooroordelen er gebruikt worden. Het boven water krijgen en het benoemen van vooroordelen is de basis van een nieuwe educatieve methode in de dierentuin. Deze methode leert mensen empathie op te brengen voor dieren waarbij ze met elkaar in gesprek gaan over dieren.

Een methode van kunstbeschouwing: Visual Thinking Strategies (VTS) [1] sluit hierbij goed aan. Deze methode is een hoog gestructureerde discussie over een kunstwerk, waarbij mensen met elkaar een gesprek voeren over de betekenis hiervan. De gespreksleider stelt afwisselend drie vragen: Wat gebeurt hier? Waaraan zie je dat? Wat valt er nog meer te ontdekken?.

De vraag in dit onderzoek is: ‘Is VTS geschikt om begrip tussen mens en dier te vergroten?’.

Praktische informatie:

Startdatum: Per direct/flexibel
Taal: Nederlands
Land: Nederland
Begeleider: Josette Jacobs

Zowel dierwetenschappersals sociale wetenschappers zijn welkom. Je hebt interesse in nieuwe onderwijsmethode gericht op persoonlijkheidsontwikkeling, namelijk empathie. Je hebt ervaring met het opzetten van een empirische studie.

Onderzoeksactiviteiten

Empirische studie naar empathie. Je start met een literatuur onderzoek naar VTS en doet een verkennend onderzoek naar de toepassing van VTS in dierentuinen. Vervolgens worden VTS-gesprekken gehouden met de bezoekers van bijvoorbeeld Burger’s Zoo. Deze gesprekken worden geanalyseerd waarbij de centrale vraag is: ontstaat er empathie (en begrip) voor de dieren en hoe kun je dit meten? Het doel van dit onderzoek is dus om VTS uit te breiden naar toepassing in dierentuinen.