Thesis subject

MSc thesis: Vital@2040, sportparticipatie, fysieke activiteit, voeding door jeugdigen met een lage gezinswelvaart!

Met jouw thesis (in overleg ook wetenschappelijke stage mogelijk) een bijdrage leveren aan de aanpak van het maatschappelijke vraagstuk; sportparticipatie, fysieke activiteit, voeding door jeugdigen met een lage gezinswelvaart?

én

Geïnspireerd worden door te werken in interdisciplinair team van onderzoekers en studenten?

Schrijf je dan in voor het Interdisciplinair Master thesis (wetenschappelijke stage) in het onderzoeksprogramma ‘Vital@2040, sportparticipatie, fysieke activiteit, voeding door jeugdigen met een lage gezinswelvaart!’

Voor wie?

Masterstudenten van

-          Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (REBO/UU)

-          Geneeskunde bij de afdeling Public Health (UMC Utrecht)

-          Wageningen University & Research (WUR)

o   MCH, MNH, MME programma’s

-          Technische Universiteit Eindhoven (TU/E)

Wat breng jij in?

·       Jouw eigen masteronderzoek/wetenschappelijke stage. Je kunt hierbij kiezen om jouw eigen (kwalitatieve) onderzoeksvraag te formuleren die inhoudelijk aansluit bij het onderzoeksprogramma ‘Vital@2040’.
Of je voert in nauw contact met een van de onderzoekers een deel van het bestaande onderzoek van het onderzoeksprogramma ‘Vital@2040’ uit.

·       Een actieve bijdrage aan het werken in een interdisciplinair onderzoeksteam ‘Vital@2040’.

·       De expertise uit jouw eigen vakgebied en de bereidheid om deze kennis in een interdisciplinair team te delen (naast enthousiasme, commitment etc.).

·       Bereidheid om kennis en vaardigheden in het onderzoekteam in te zetten ter ondersteuning van onderzoeksproject.

Wat kun je verwachten?

·       Een inspirerend programma voor deelnemende studenten met bijeenkomsten met onderzoekers en studenten uit andere departementen (startbijeenkomst, trainingen en lezingen ter ondersteuning van onderzoek en het team en een afsluitende conferentie waarbij je jouw onderzoeksresultaten kunt presenteren)

·       Trainingen en lezingen passende bij het onderzoekprogramma die worden gegeven door onderzoekers/experts die bij onderzoeksproject betrokken zijn.

·       Extra (interdisciplinaire) feedback en presentatiemogelijkheden in verschillende fasen van het onderzoek

·       Toegang tot het netwerk en de expertise van betrokken onderzoekers en studenten.

Meerwaarde van deelname aan het programma:

-          Over de grenzen eigen vakgebied kijken in de laatste fase van jouw studie.

-          Leren interdisciplinair samenwerken (veelgevraagde professionele vaardigheid voor studenten in hun werkzame leven).

-          ‘Proeven’ aan wetenschappelijk onderzoek binnen het onderzoeksproject ‘Vital@2040’.

-          Een bijdrage leveren aan een groter onderzoek met jouw eigen Masteronderzoek/wetenschappelijke stage.

-          Samen met een team studenten en onderzoekers werken aan het afstudeeronderzoek geeft een teamgevoel (in plaats van in je eentje aan een afstudeeronderzoek werken).

-          Data kunnen gedeeld worden en waardoor meer ‘massa’ gemaakt kan worden met jouw onderzoek.

Looptijd:

Januari 2021- juli 2021 (later begin in overleg ook mogelijk) [eindconferentie waarschijnlijk in september)

Onderzoeksproject: een korte toelichting

Sinds mei 2020 is het 2-jarige onderzoeksproject Een Vitale Generatie in 2040 van start gegaan. Dit project, kortweg Vital@2040 genoemd, is een gezamenlijk, interdisciplinair onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht (UU), Technische Universiteit Eindhoven (TU/E) en het Julius Centrum/Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Ook Wageningen University (WUR) zal deelnemen aan Vital@2040. Het doel van Vital@2040 is om sportparticipatie door jeugdigen met een lage gezinswelvaart te verhogen. Vital@2040 kenmerkt zich verder door o.a.

·       Living Lab- en interventieonderzoek
Onderzoeksactiviteiten vinden plaats in Living Labs in de wijken Leidsche Rijn (Utrecht) en De Bennekel (Eindhoven). In Living Lab-onderzoek staat het rekening houden met - en het begrijpen van de context (e.g., sociaal, fysiek) waarin beweeggedrag plaatsvindt of zou moeten plaatsvinden centraal. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale stakeholders, zoals de kinderen, hun ouders en lokale professionals. Vital@2040 wil bijdragen aan bestaande, lopende interventies in de Living Labs.

·       Multi- en transdisciplinair onderzoek
Er wordt vanuit verschillende perspectieven gekeken naar (de effectiviteit van) interventies in de Living Labs: Vanuit een public health- perspectief wordt de rol van (factoren bij) kinderen en hun ouders onderzocht. Vanuit een institutioneel perspectief wordt de rol van (factoren bij) professionals/intermediairs en de beleidsomgeving onderzocht. Twee onderzoekers van de TU/E en WUR zijn recentelijk aangesloten, die respectievelijk een technologisch-bouwkundig en gedragswetenschappelijk perspectief op het onderwerp jeugdigen en bewegen inbrengen. 

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe technologie en gedragsverandering een rol kan spelen in het bevorderen van sportparticipatie, fysieke activiteit, voeding onder jeugdigen; denk bijvoorbeeld aan apps en games. Hoe sluiten huidige (commerciële) apps/games met als doel het bevorderen van fysieke activiteit en/of gezond eetgedrag aan bij de leefwereld van jongeren? Wat zijn de ervaringen van professionals (bijvoorbeeld sport coaches, scholen, jeugdcentra) met betrekking tot het bevorderen van fysieke activiteit en/of een gezond eetgedrag onder jeugdigen?

Vragen?

Je kunt vragen stellen aan:
Ayla Schwarz  ayla.schwarz@wur.nl