Internship

Onderzoeksstagiair seksuele gezondheid Rutgers

Rutgers strijdt voor seksuele gezondheid en seksuele rechten van iedereen. Waar ook ter wereld. Onder seksuele gezondheid wordt niet alleen de afwezigheid van soa’s, ongewenste zwangerschappen of seksuele problemen verstaan. Het gaat ook over prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele contacten. Vrij van dwang, discriminatie of geweld. Rutgers verbindt onderzoek, praktijk en lobby.

Voor het programma Anticonceptie & Abortus zoeken wij een:

Onderzoeksstagiair
(+/- 24 uur tot 32 uur, vacaturenummer 2021-25)

Binnen het programma Anticonceptie & Abortus, dragen we zorg voor verbetering van toegang tot anticonceptie(-zorg) en preventie ongeplande zwangerschap. In het bijzonder voor risico- en kwetsbare groepen.

Onderzoek naar motieven en achtergronden van jonge vrouwen tot 30 jaar om geen betrouwbare anticonceptie (meer) te gebruiken.

Een groot deel van de jonge vrouwen gebruikt anticonceptie en beschermt zich goed tegen een ongewenste zwangerschap. Er is echter ook een groep die om verschillende redenen afziet van het gebruik van betrouwbare en hormonale anticonceptie en daardoor grotere risico’s loopt. Uit onderzoek in 2017 komt naar voren dat ongeveer 17% van de seksueel actieve 18- tot 25-jarigen geen of niet altijd anticonceptie gebruikt. Ook bij een ongeplande zwangerschap werd meestal geen anticonceptie gebruikt. We weten nog onvoldoende in welke contexten dit gebeurt, wat hiervan de achtergronden zijn en welke factoren hierop van invloed zijn. De uitkomsten willen we gebruiken voor betere voorlichting en counseling.

Vraagstelling:

Wat zijn motieven en redenen van de groep jonge seksueel actieve vrouwen om geen betrouwbare of moderne anticonceptie (meer) te gebruiken terwijl ze niet zwanger willen worden.

 • Wat zijn de kenmerken en achtergronden van de groepen seksueel actieve jonge vrouwen tot 30 jaar die geen betrouwbare of moderne anticonceptie (meer) willen gebruiken?
 • In hoeverre hebben zij al ervaring opgedaan met anticonceptiemethoden en wat waren hierbij de ervaringen?
 • Welke contextuele en persoonlijke factoren zijn van invloed geweest op hun keuze om geen anticonceptie (meer) te gebruiken?
 • Wat zijn de belangrijkste motieven om geen anticonceptie (meer) te gebruiken en hoe groot is de zorg om wel of niet zwanger te raken?
 • Op welke andere wijze beschermen zij zich eventueel tegen een zwangerschap?
 • Hoe zouden zij wel gemotiveerd en nog beter ondersteund kunnen worden?

Wat vragen wij van jou?

Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandige stagiair die warmloopt voor de doelstellingen van Rutgers en die voldoet aan de volgende criteria:

 • Je hebt kennis van en interesse in het doen van participatief en wetenschappelijk onderzoek;
 • Je hebt enige ervaring met het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden;
 • Je hebt affiniteit met seksuele reproductieve gezondheid en anticonceptie;
 • Je hebt een heldere schrijfstijl en een goede beheersing van het Nederlands;
 • Je kunt zelfstandig en systematisch werken;
 • Je bent zorgvuldig en kunt goed plannen en organiseren.

In het kader van onze visie en missie, stimuleren wij ook vooral studenten met een niet-westerse achtergrond en/of cultuurdiverse sensitiviteit aan om te reageren.

Wat bieden we jou?

Wij bieden een uitdagende stage van 4 tot 6 maanden in een inspirerende flexibele werkomgeving met gepassioneerde en gekwalificeerde collega’s. Je krijgt begeleiding van een onderzoeker en deskundige ondersteuning bij de uitvoering van het onderzoek. Je krijgt een stagevergoeding volgens de CAO-GGZ.

Informatie en sollicitatie

We willen een meer inclusieve en diverse organisatie creëren die individuele verschillen in het personeelsbestand waardeert en ervoor zorgt dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Voel je je hiertoe aangetrokken? Dan nodigen we je van harte uit om uiterlijk maandag 28 juni 2021 te solliciteren.

Afhankelijk van de huidige richtlijnen rondom corona zullen de sollicitatiegesprekken online of face to face plaatsvinden begin juli. We streven naar een start in september 2021. 

Reageren op deze vacature kan uitsluitend via het online sollicitatieformulier. 

Neem voor meer informatie over het onderzoek contact op met Ineke van der Vlugt, Programmamanager Anticonceptie & Abortus, bereikbaar via vacatures@rutgers.nl onder vermelding van het vacaturenummer. Onze websites www.rutgers.nl en www.rutgers.international geven een goed beeld van het werk van Rutgers. Jouw persoonlijke gegevens zullen zes maanden na afloop van de sollicitatieprocedure vernietigd worden. Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd.