Internship

Stage bij grondstoffenbedrijf Dekker – de ecosysteemdiensten van zandwinprojecten

Start vanaf september 2022.

Context

Delfstoffenwinnaars zijn belangrijke actoren in het vormgeven van ons rivierengebied. Met het winnen van zand, grind en klei langs de grote rivieren ontstaan nieuwe geulen en plassen. Waar in het verleden in projecten zoveel mogelijk grondstoffen gewonnen werden, wordt er tegenwoordig gezocht naar een betere balans in de eindinrichting. Met name natuur krijgt hierbij extra aandacht.

Doel

Dekker investeert om twee belangrijke redenen in een mooie eindinrichting: 1) De familie en medewerkers zijn ervan overtuigd dat dat het goede is; 2) Afgeronde projecten dienen maatschappelijke meerwaarde te creƫren en vormen daarbij het visitekaartje bij het ontwikkelen van een volgend project. Het is echter niet altijd eenvoudig aan te tonen welke waarde Dekker precies achterlaat bij een project, zeker als het gaat om de waarde van de natuur. Dekker heeft een start gemaakt met het inzichtelijk maken van dit natuurlijk kapitaal en wil dit graag verder brengen. Dat is waar jij ons bij kan helpen. Het hoofddoel van de stage is:

  • Het opzetten en uitwerken van een systematiek, bijvoorbeeld aan de hand van ecosysteemdiensten, om de waarde van afgeronde projecten te kunnen bepalen en af te kunnen zetten tegen de waarde van het gebied voor het project.
  • De opgezette systematiek toepassen op onze projecten.

Daarnaast is er ruimte om tijdens de stage mee te kijken in het bedrijf: hoe komt een project tot stand, hoe vergaan de contacten met overheden en burgers, hoe wordt het zand gewonnen, etc.

Over Dekker

Dekker Groep is een familiebedrijf, ruim 100 jaar geleden opgericht. We zijn we actief in het winnen van zand, grind en klei voor de bouw, landschapsontwikkeling, logistiek, grond voor herinrichting en beton. Onze corebusiness is natuur-inclusieve en duurzame zand- en grindwinning langs de rivieren. Wij transformeren hierbij agrarische uiterwaarden in waterrijke natuur, met kansen voor biodiversiteit, hoogwaterveiligheid, energietransitie en recreatie.

Interesse?

Vanaf september 2022 kan er worden gestart. Interesse in deze stage? Neem contact op via t.vanderwerf@dekkergroep.nl.