Internship

Stage RIVM Effectiviteit van gezondheidsinterventies

Het ‘erkenningstraject interventies’ is gericht op kwaliteitsverbetering en inzicht in de kwaliteit van interventies. Om dat goed te doen, zijn er criteria opgesteld die hier inzicht in geven. Deze stageopdracht richt zich op erkenning op de niveaus van effectiviteit: we willen graag leren van de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan. Zo willen we de wijze waarop we de effectiviteit beoordelen tegen het licht houden en in de toekomst waar mogelijk verbeteren.

Werkzaamheden

 1. Analyse van de eindoordelen (eventueel ook individuele oordelen) en bijbehorende studies en argumenten voor uiteindelijke erkenning van interventies op niveau van effectiviteit.
 2. Op basis van deze oordelen ontwikkelen van een checklist voor de commissieleden en voor indieners /aanbevelingen voor aanscherpen criteria voor een betere afweging tussen de verschillende niveaus van effectiviteit

Doel

 • Inzicht in de argumenten en oordelen voor verschillende niveaus van effectiviteit van de commissie 2 en 4
 • Inzicht in de eenduidigheid van oordelen van de commissieleden
 • Indien nodig eenduidigheid van oordelen mbt effectiviteit verbeteren

Werkwijze

 • (beperkt) Literatuuronderzoek over beoordelen van effectiviteit van interventies: focus op nieuwe methoden van onderzoek in aanvulling op RCT’s etc.
 • Analyse van alle oordelen op niveau van effectiviteit, kenmerken van de interventie, onderzoeksdesign, uitkomstmaten, op- en aanmerkingen commissie
 • Conclusie op basis van analyse: wat zegt dit over eenduidigheid van oordelen, studies en de bewijslast (al dan niet terecht)
 • Gesprekken met commissieleden, secretarissen en referenten over de uitkomst
 • Gesprekken met commissieleden over aanvulling onderzoeksmethoden/designs bij de verschillende erkenningsniveaus
 • Op basis van gesprekken checklist ontwikkelen en pretesten bij ten minste 1 interventie (in voorbereiding en tijdens de vergadering).
 • Verslag maken met aanbevelingen voor actuele erkenningstraject

Deskundigheid stagiaire

 • Gezondheidswetenschappen of vergelijkbare studie
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Affiniteit met kwaliteit van gezondheidsbevordering en effectiviteitsonderzoek

Periode: 4-6 maanden